Za parkiranje na Hujah tudi mesečni in letni abonma

Od danes je na spodnjem platoju parkirišča Huje možno pridobiti mesečni ali letni parkirni abonma. Število mesečnih abonmajev je omejeno na 15, abonmaji bodi dodeljeni po vrstnem redu oddane/prejete vloge. Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni C2 znaša 40 EUR z DDV,  za letni parkirni abonma v coni 2 (z enkratnim plačilom) pa 400 EUR z DDV. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ne bo zagotovljeno, omogočal pa bo neomejeno parkiranje na parkirišču Huje – spodnji plato. Dodatne informacije na abonma@komunala-kranj.si.