Za prenovo kegljišča tudi sredstva fundacije za šport

Po energetski prenovi in posodobitvi opreme Kegljišča Triglav Kranj smo prejeli sredstva Fundacije za šport. Ta predstavljajo skupno nekaj več kot 22 odstotkov vrednosti investicije, ki znaša skoraj 66 tisoč evrov. Kranjsko kegljišče je s prenovo postalo eno najsodobnejših v Sloveniji, predvsem pa prostor, ki ljubiteljem te starodavne igre omogoča kar najboljše pogoje tako za rekreacijo kot tudi za profesionalno udejstvovanje.

 

Kegljišče v Kranju je edino 8-stezno kegljišče v gorenjski in osrednji slovenski regiji. Za razvoj tekmovalnega športa so tovrstna kegljišča velikega pomena, saj omogočajo množičnost obiska in razvoj tekmovalcev, kar posledično zagotavlja vrhunske rezultate, ki jih slovensko kegljanje ima tudi v svetovnem merilu. Kegljišče v velikosti 534 kvadratnih metrov, ki je v etažni lasti MO Kranj, je urejeno v nekdanjem industrijskem objektu, ki je danes namenjen več dejavnostim, tudi športnim.

 

»Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.«

 

Za zagotavljanje primernih pogojev, torej, da športnikov med kegljanjem ne bi več zeblo v roke, je bila energetska sanacija nujna. Celoten objekt, v katerem je kegljišče, namreč ni toplotno izoliran, centralnega ogrevanja objekt nima, okna in vrata so neprimerna oz. z minimalno toplotno zaščito, razsvetljava pa je v nekaterih prostorih energetsko potratna. Pred sanacijo se je v zimskem času kegljišče ogrevalo s pihalnikom toplega zraka na kurilno olje, obenem pa je bil nujen tudi nakup potrebne opreme, ki zagotavlja organizacijo vrhunskih tekem.

 

Vrednost investicije, v katero so vključena gradbeno-obrtniška dela, instalacijska dela in športno-tehnološka oprema, je znašala 65.638,48 EUR z vključenim DDV, od tega predstavlja prispevek Fundacije za šport 14.897,00 EUR.