Za urejanje kanjona Kokre tudi evropska sredstva

Mestna občina Kranj bo za projekt urejanja Kanjona Kokre prejela 350.000 evrov iz sredstev mehanizma v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. Z deli bodo predvidoma začeli julija prihodnje leto, zaključili pa do jeseni 2025. Uredili bodo poti v kanjonu na desnem bregu, povezave med kanjonom, rovi in mestnim jedrom ter območje pred vhodoma v rove.

 

Pri projektu 'Ureditev infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove v Kranju' gre za optimizacijo rabe degradiranega zelenega območja kanjona reke Kokre, ki leži v središču mesta in predstavlja naravno znamenitost. Vendar pa obiskovalci atrakcije ne morejo celovito izkusiti zaradi nedostopnosti in pomanjkljive infrastrukture, zlasti del dolvodno od starega mestnega jedra je na obeh bregovih nedostopen. Poleg tega se med kanjonom in mestnim jedrom nahajajo tudi podzemni rovi, dobro obiskana znamenitost, ki pa v svojem potencialu javnega turističnega prostora tudi ni optimalno izkoriščena.

 

V sklopu obravnavanega projekta bodo zato uredili poti in dostope v kanjonu dolvodno na desnem bregu, povezave med kanjonom, rovi in mestnim jedrom ter območje pred vhodoma v rove s pripadajočimi objekti (ploščadi, vhoda v rove, večnamenski objekt in sanitarije). S tem bo dostop do prodišča in biotskih značilnosti kanjona bistveno lažji, kar bo občutno povečalo izobraževalni potencial kanjona, obenem pa bo naravna dediščina povezana s kulturnim dogajanjem v rovih, obenem pa prek sprehajalnega mostu pod mestom tudi dva dela Kranja. To bo lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem ponudilo celovito izkušnjo mestnega utripa, načrtovane projektne aktivnosti pa vključujejo tudi sodobna digitalna orodja in rešitve, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo in povečanje učinkovitosti poslovanja turističnih ponudnikov.

 

Unikatna turistična ponudba in skrb za lokalnega prebivalca

Projekt bo prispeval k izboljšanju funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture, obenem pa tudi k izboljšanju kakovosti bivanja domačega prebivalstva. Neposreden cilj investicijskega projekta je pritegniti tuje in domače turiste ter vplivati na višjo raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseči višje cenovno pozicioniranje vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v destinaciji Kranj. Pomembno je, da bo tovrstni turizem sprejemljiv za lokalno okolje in bo domače prebivalstvo vključeno v koristi od turizma, vse skupaj pa bo krepilo tudi potencial rasti slovenskega turizma.

 

Posredno bo projekt povezal tri vrste turističnih produktov mesta Kranj (kultura, zgodovina, naravna znamenitost) in s tem oblikoval unikatno turistično ponudbo na eni strani ter prispeval k trajnostnemu razvoju družbe, blaginji in kakovosti življenja prebivalcev na drugi strani (edinstvena zelena oaza dostopna neposredno iz mestnega jedra). Eden od ciljev projekta je namreč tudi zmanjševanje negativnih vplivov na okolje (spodbujanje hoje, zasaditve dreves, uporaba načel krožnega gospodarstva …) ter dvig družbene ozaveščenosti. Z digitalnimi rešitvami v segmentu turizma pa se bo soustvarjalo pametno mesto in skupnost ter utrdilo položaj Kranja kot privlačnega mesta za kulturna doživetja.

 

Vrednost celotne investicije je ocenjena na 789.088,28, pri čemer znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) znaša 350.000 evrov. Financira Evropska unija – NextGenerationEU. Mestna občina Kranj bo tako morala zagotoviti okoli 440.000 evrov lastnih sredstev. Načrtovana dela (gradnja, urejanje poti) se bodo predvidoma začela 1. julija 2024 in bodo trajala do konca avgusta 2025  evrov.

 

Cilj NOO je sicer ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije COVID-19 ter zagotoviti, da bo gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda.