Za zeleno in še lepše urejeno Mestno pokopališče Kranj

Na Mestnem pokopališču Kranj izvajajo in še bodo izvedli nekaj projektov, ki jih predvideva idejna zasnova ureditve pokopališča. Obeta se tudi več zasaditev, do konca marca še več kot sprva načrtovano, saj bo treba še prej na zahtevo inšpektorata zaradi preprečitve širjenja lubadarja odstraniti nekaj smrek.

 

Mestna občina Kranj (MOK) skupaj s Komunalo Kranj, ki upravlja Mestno pokopališče Kranj, celostno pristopa k projektom za urejanje pokopališča v Kranju, kar je racionalno tako z vidika načrtovanja projektov kot sredstev za investicije. Dela izvajajo skladno z idejno zasnovo ureditve pokopališča, pri pripravi katere so sodelovali ključni strokovnjaki.

Trenutno urejajo nove žarne grobove, pri čemer med glavno potjo in žarnim poljem predvidevajo zasaditev s tiso, v kratkem pa načrtujejo še več drugih zasaditev. Izvedli jih bodo po posvetu s certificiranim arboristom, torej v skladu s strokovnimi smernicami, z izbiro najbolj primernih drevesnih vrst in zasaditvijo v času sadilne sezone. Do konca marca bodo tako zasadili 26 novih dreves, večinoma iglavcev. S tem bodo več kot nadomestili 14 smrek, ki jih morajo do konca meseca odstraniti v skladu z odločbo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Pri nadzoru širjenja podlubnikov v mestu, kakor je zapisano v odločbi, so namreč ugotovili, da »14 smrek kaže znaka napada podlubnikov, smreke se sušijo, zato jih je treba posekati in s tem preprečiti nadaljnje širjenje in razmnoževanje podlubnika«. Rok, ki so ga postavili za odrejeni ukrep – posek smrek in odvoz sečnih ostankov – je 31. marec 2023.

 

Smreka neprimerna za mestno okolje

Smreka je sicer zaradi plitvega koreninskega sistem na konglomeratnih tleh v Kranju neprimerna vrsta za mestno okolje: ne le, da je dovzetna za napade lubadarja, pač pa se ob snegolomih in vetrolomih številne porušijo, ali se jim odlomijo vrhovi. V tem primeru pogosto razvijejo sekundarne raščene vrhove na stranskih vejah in če so obtežene z mokrim snegom, se struktura lesa debla in veje poruši, zato postanejo drevesa nevarna. Odločitev o poseku ni nikoli lahka, a če zaradi bolezni ali drugih razlogov predstavljajo nevarnost za ljudi ali povzročajo škodo, jih je treba odstraniti.

Kakor že zapisano, bodo vsa padla drevesa na pokopališču nadomestili oziroma jih zasadili še več.

 

Strokovno zasnovani načrti

V zvezi s tem, kako bi moralo biti urejeno pokopališče, vključno z zasaditvami, tako MOK kot Komunala Kranj prejemata precej pobud in idej občank in občanov. Vsaka, ki se zdi primerna in uresničljiva glede na dane zmožnosti, je dobrodošla in jo tudi proučijo, še enkrat pa velja poudariti, da je idejno zasnovo urejanja pokopališča premislila in izdelala stroka, namen pa je, da bo pokopališče funkcionalno, lepo in zasajeno tako, da bo zelenje dobro uspevalo.