Začetek del na krožišču Primskovo

V prihodnjih dneh se bodo pričela dela na krožišču Primskovo izven vozišča. Dela ne bodo vplivala na motorni promet, bo pa nekaj sprememb na površinah za pešce in kolesarje, za katere bo obvozna pot potekala po cestah Rudija Šeliga in Jaka Platiše.  Gre za razširitev krožišča v tako imenovano turbo krožišče, kar bo povečalo njegovo pretočnost.  Razširitev izvaja Direkcija Republika Slovenije za investicije. 

 

O vseh novostih pri delu in spremenjenem prometnem režimu vas bomo sproti obveščali.