Začetek gradbenih del v Bitnjah

Predvidoma po 15. aprilu se pričnejo gradbena dela na območju novega krožišča v Bitnjah. Večina del bo opravljena ob polovični zapori – usmerjanje prometa ročno ali s pomočjo semaforjev, zato obvozi ne bodo potrebni. Večino časa bo tako promet potekal dvosmerno, bo pa občasno prihajalo tudi do krajših delnih in popolnih zapor, predvsem pri izvedbi prekopov in polaganju obrabnega sloja asfalta.

 

Odslej več varnosti in boljša pretočnost prometa

Krožišče na državni cesti Kranj-Škofja Loka, v katerega se priključi tudi Škofjeloška cesta iz Stražišča, bo premera 38 metrov, na vseh priključnih krakih bodo zgrajeni tudi ločilni otoki. Pogodba med investitorjem Ministrstvom za infrastrukturo, soinvestitorjem Mestno občino Kranj in izbranim izvajalcem Gratel d. o. o., je bila podpisana marca letos, krožišče bo zgrajeno do septembra 2019. Celotna vrednost investicije je dobrih 503 tisoč evrov, od tega Mestna občina Kranj prispeva dobrih 39 tisoč, in sicer za izvedbo na občinski cesti.