Zagon Kranja s pomočjo črpanja sredstev sofinanciranja

Mestna občina Kranj je na današnji novinarski konferenci predstavila projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi. Predstavili pa so tudi projekte v pripravi, za katere si prizadevajo pridobiti evropska in državna sredstva. Trenutno je sredstev, s katerimi se projekti že sofinancirajo in so v teku, za 17,5 milijona evrov, pričakujejo pa, da bodo črpali še skoraj 24 milijonov evrov sredstev. 

Mestna občina Kranj nadaljuje uspešno pridobivanje in črpanje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Tokrat so v ospredju projekti, ki se sofinancirajo iz mehanizmov Celostne teritorialne naložbe, CLLD, EKO sklada in z inštrumentom regionalne politike Dogovor za razvoj regij. 

»Razvojni premik Kranja, tretje največje slovenske občine, je pogojen z zagotavljanjem denarja za projekte, ki bodo koristili Kranjčankam in Kranjčanom, regiji ter seveda njenim obiskovalcem. Pri tem je črpanje evropskih sredstev ključnega pomena,« je na predstavitvi dejal župan Matjaž Rakovec, ki je pomembne novosti tudi predstavil.

Evropska, državna in lastna sredstva so tisti viri, ki jih želijo v Mesni občini Kranj zagotoviti in uporabiti premišljeno in ambiciozno za projekte, ki so uresničljivi. Projektov v naslednjih štirih letih je za okoli 57 milijonov evrov. Trenutno je sredstev, s katerimi se projekti že sofinancirajo in so v teku, za 17,5 milijona evrov, prizadevajo pa si črpati še skoraj 24 milijonov evrov sredstev. 

Prezentacija s podrobnejšimi informacijami o projektih si lahko ogledate tukaj.

Zagon Kranja s pomočjo črpanja sredstev sofinanciranja
Kategorije:
aktualno