Zapora ceste Mavčiče–Praše podaljšana do 23. decembra

Kranj, 14. december 2020 – Obnova ceste med Bregom in Mavčičami se počasi bliža koncu. A delavcem sta v zadnjih dneh ponagajala dež in sneg, zato so med objektom Mavčiče 69 in Praše 4 primorani podaljšati popolno zaporo ceste.

 

V okviru obnove ceste Breg–Mavčiče bo popolna zapora ceste na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4, in sicer od danes, 14. decembra 2020, do vključno 23. decembra. V času popolne zapore bo izvajalec poskrbel za nemoten prehod avtobusov rednega potniškega prometa preko gradbišča skladno z voznim redom, ki velja od jutri naprej. Izvajalec bo sproti tudi obveščal prebivalce o možnih dostopih do objektov ob zaprtem delu ceste. Projekt je vreden 591.000 evrov, počasi se bliža koncu, zajema pa obnova cestišča z enostranskim pločnikom in dvostransko kolesarsko stezo, obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije, javno razsvetljavo, vgraditev cevi za fekalno kanalizacijo in prestavitev kapelice.