Zaradi poškodovane kanalizacijske cevi pod planiškim mostom v Kranju po ujmi grozi ekološka katastrofa

Največja naravna katastrofa v zgodovini Slovenije je prinesla tudi zgodovinsko visok pritok reke Save mimo Kranja, kakršnega v Mestni občini Kranj ne pomnijo. Njena gladina je namreč dosegla kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki. Deroča voda, ki je s seboj nosila večjo količino drevja in drugih naplavin, je poškodovala betonski plašč kanalizacijske cevi, pritrjene na most. Takojšnje ukrepanje je nujno, opozarja župan Kranja Matjaž Rakovec, sicer celotnemu območju ob Savi grozi ekološka katastrofa neslutenih razsežnosti.

 

Betonski plašč, ki obdaja kanalizacijsko cev – ta dovaja odpadne vode z območja Mestne občine Kranj (MOK) – je na več mestih močno poškodovan. Pristojni se bojijo usodne poškodbe cevi, na katero je priključeno približno 25.000 ljudi (to predstavlja približno tretjino kranjskih občanov in dve tretjini šenčurskih), kar bi povzročilo razlitje fekalnih voda v Savo. V tem primeru bi se bilo nemogoče izogniti ekološki katastrofi – ne le na območju Kranja, temveč tudi na predelih vzdolž Save po Sloveniji in tujini. Za mostom pri nekdanji Planiki se začne kanjon Zarica, ki je zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena, tako kot celotna Sava. Vzdolž Save pa se nahajajo številna naselja, ki jim v primeru razlitja fekalnih voda v reko grozi onesnaženje. Zato je ukrepanje nujno, opozarjajo na MOK in Komunali Kranj. Dodajajo, da kratkoročna sanacija obstoječe cevi ne bi bila ustrezna rešitev, saj bi ob naslednji ujmi znova grozila usodna poškodba cevi, ki bi vodila v ekološko katastrofo.

 

 

MOK je že lani pridobila gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bo treba namestiti tudi novo kanalizacijsko cev. Most, po katerem bo potekal dvosmerni motoriziran promet, bo ustrezno višji, posledično bo deroči vodi kot ob najhujši ujmi v zgodovini Slovenije težko dosegljiv. Vendar pa MOK kratkoročno ne razpolaga s sredstvi za projekt in izvedbo nove kanalizacije, zato nujno potrebuje denarno pomoč države z naslova preprečevanja škode na javni infrastrukturi za čimprejšnjo realizacijo projekta v celoti. Le tako se bodo izognili odtekanju fekalne vode iz cevi v Savo.

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj: »Prvič v zgodovini je voda prešla kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki. Deroča voda, ki je nosila veje in naplavine, je poškodovala betonski plašč, na več mestih je počen, prav tako je poškodovan tudi most. Izpostavljeni smo ekološki katastrofi. Če pride do onesnaženja, to ne bo posledica samo za Kranj, ampak za celotno Slovenijo in naprej čez mejo. Podnebne spremembe so neizprosne, posledice teh grozljive. Kako se bo izšlo pri planiškem mostu ob naslednji ujmi, lahko samo ugibamo. Zadeve se je treba lotiti takoj, vendar pa pri tem nujno potrebujemo pomoč države. Gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bi namestili novo kanalizacijsko cev, že imamo. Želimo si, da bi to bil eden od prvih naslednjih projektov, ki se ga bomo lotili skupaj z državo.«

Videoizjava župana je dosegljiva na tej povezavi.

 

Stanje po ujmi v Kranju se je umirilo, gasilci pomagali v Škofji Loki

Nedeljsko vremensko dogajanje je sicer prizaneslo Kranju, stanje na terenu se je umirilo. Prav tako se je ustavilo plazenje na področju Besnice, Pševega, Golnika in Javornika. Pristojne službe bodo začele sanirati škodo.

 

Stanje po ujmi v kranjski občini je od včeraj pod nadzorom, tako da je župan odredil, da gredo kranjski gasilci na pomoč v Škofjo Loko. Kolegom v sosednji občini je pomagalo devet prostovoljnih gasilskih društev in enota Gasilsko reševalne službe Kranj, skupaj 66 gasilcev in 19 vozil.

 

Župan, ki spremlja stanje tudi na terenu, se zahvaljuje vsem pristojnim službam in podjetnikom, ki so priskočili na pomoč z donacijami, ter ostalim, ki so se angažirali v tej naravni nesreči, s katero se je soočila kranjska občina. Kranj je z mislimi pri prebivalcih z vseh prizadetih območij.

 

Zaradi posledic naravne nesreče, s katero se sooča vsa država, MOK in Komunala Kranj prebivalcem na obvodnih, nižje ležečih predelih Kranja do preklica omogočata brezplačno parkiranje na parkiriščih Huje, Čebelica in Sejmišče. Prav tako omogočata prednostno brezplačno dostavo in odvoz zabojnikov za kosovne odpadke po ujmi.