Zasaditev novega gabrovega drevoreda ob Koroški cesti

Mestna uprava bo v prihodnjih dneh ob Koroški cesti izvedla zasaditev drevoreda, ki vključuje drevesne sadike gabra in nižje grmovnice. Te bodo nadomestile odstranjene topole in breze, obstoječi mladi javor pa bo prestavljen. Območje urejanja bo poleg fizične in vizualne bariere pridobilo tudi dve novi klopi.

 

Nova ureditev vključuje enovrstni gabrov drevored z nižjimi grmovnicami, kar bo poenotilo in popestrilo prostor, hkrati pa bo ponudilo fizično in vizualno bariero proti Koroški cesti tudi pozimi, saj se listi gabra čez zimo ohranijo na vejah. Drevesa si bodo sledila na pet metrov, načrtovana je zasaditev skupno 23 gabrov, ki bodo skupaj z ostalo zasaditvijo dušili hrup in filtrirali onesnaženje, ki ga povzroča bližnji promet.  

 

Za zasaditev je izbrana vrsta Carpinus betulus fastigiata ‑ stebrasti gaber, hitro rastoče drevo z stebrasto gosto krošnjo, ki v višino doseže tudi do 15 metrov, v širino pa do pet metrov. Listi stebrastega gabra so sveže zeleni, jeseni pa se obarvajo v rjavo-rumeno barvo. Gaber je zelo primerno drevo za urbano okolje, saj dobro prenaša sušo in onesnaženje, primeren je za zasaditev v vse tipe zemljin in je nezahteven za vzdrževanje.