Zavetišče je lani poskrbelo za 14 psov in 239 mačk

Na območju Mestne občine Kranj javno službo zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali od 1. februarja 2020 izvaja Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana. V letu 2021 je zavetišče poskrbelo za prevoz oziroma oskrbo 14 psov ter 239 mačk. Za oskrbo zapuščenih živali je občina porabila 59.109 evrov ali 42 odstotkov več od prvotno predvidenih proračunskih sredstev.

 

V letu 2021 je pogodbeno zavetišče poskrbelo za prevoz oziroma oskrbo 14 psov na območju Mestne občine Kranj (MOK), pri čemer so pet psov oddali v posvojitev novim skrbnikom, 8 so jih vrnili dosedanjim skrbnikom na stroške skrbnikov, en postopek zaradi namerne zapustitve pa še teče, zato je pes še v zavetišču. Pri oddanih psih so bile opravljene vse potrebne storitve, skladne z dogovorjenim protokolom zavetišča. Psi so v povprečju bivali v zavetišču 27 dni; najhitreje oddani pes je v zavetišču bival 21 dni, psa z najdaljšim časom bivanja so oddali na 76. dan.

 

Zapuščene in prostoživeče mačke

Pogodbeno zavetišče je poskrbelo tudi za prevoz oziroma oskrbo 239 mačk. Tri mačke pa so bile v zavetišču še od leta 2020. Opravili so 113 sterilizacij, 71 kastracij, 34 evtanazij zaradi poškodb in bolezni, potem pa oskrbeli še poškodbe sedmih že steriliziranih oziroma kastriranih živali, za ustrezno aplikacijo zdravil, odpravo parazitov in ostale potrebne storitve. Osem mačk je poginilo. Dve mački sta bili vrnjeni dosedanjim skrbnikom na stroške skrbnikov, 118 mačk je bilo po opravljenih storitvah vrnjenih na lokacijo pobiranja, 76 mačk je bilo oddanih v posvojitev novim skrbnikom. Najkrajši čas bivanja zapuščene mačke je bil 19 dni, mačko z najdaljšim časom bivanja so novemu skrbniku oddali na 201. dan.

 

Za oskrbo zapuščenih živali 59.000 evrov

Lani so v Zavetišču Ljubljana na območju MOK skupno opravili  okrog 150 ur dela na terenu (ulov in prevoz zapuščenih živali) ter prevozili okrog 7.940 kilometrov. Večino ulovov prostoživečih mačk so opravili v režiji zavetišča, prav tako njihovo vračanje v okolje in med drugim tudi tako preprečevali morebitne zlorabe. Trudili so se za maksimalno racionalizacijo izhodov, tako da so uredili čim več ulovov v istem izhodu.

 

V letu 2021 je MOK za namen oskrbe zapuščenih živali porabila 59.109 EUR ali  42 odstotkov več od prvotno predvidenih proračunskih sredstev. S tem je sledila ciljem varstva živali ter preprečevanja nenadzorovanega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni. Bolj podrobno poročilo Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je na voljo na tej povezavi.

 

Kategorije:
aktualno