Zavetišče je lani poskrbelo za 15 psov in 204 mačk

Na območju Mestne občine Kranj javno službo zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali od 1. februarja 2020 izvaja Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana. Lani je zavetišče poskrbelo za prevoz oziroma oskrbo 15 psov in 204 mačk. Za oskrbo zapuščenih živali je občina porabila 55.148 evrov, kar je 81,4 odstotkov planiranih proračunskih sredstev.

 

V letu 2022 je pogodbeno zavetišče – Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana  poskrbelo za prevoz oziroma oskrbo 15 psov na območju Mestne občine Kranj (MOK), dva psa pa sta bila v zavetišču še od leta 2021. Štiri pse so oddali v posvojitev novim skrbnikom, enajst so jih vrnili dosedanjim skrbnikom na stroške skrbnikov, eno psičko pa so evtanazirali. Pri oddanih psih so opravili vse potrebne storitve, skladne z dogovorjenim protokolom zavetišča. Na dan 31. decembra 2022 je ostal v zavetišču en pes. Oddani psi so v povprečju bivali v zavetišču 69 dni; najhitreje oddani pes je v zavetišču bival 29 dni, psa z najdaljšim časom bivanja so oddali na 170. dan.

 

Zapuščene in prostoživeče mačke

Pogodbeno zavetišče je poskrbelo tudi za prevoz oziroma oskrbo 204 mačk, medtem ko so bile štiri mačke v zavetišču še od leta 2021. Opravili so 83 sterilizacij, 61 kastracij, 37 evtanazij zaradi poškodb in bolezni, oskrbeli so poškodbe devetih že steriliziranih oziroma kastriranih živali, poskrbeli za ustrezno aplikacijo zdravil, odpravo parazitov in ostale potrebne storitve skladno s protokolom zavetišča. Štiri mačke so poginile, 113 mačk so po opravljenih storitvah vrnili na lokacijo pobiranja, 48 mačk je bilo oddanih v posvojitev novim skrbnikom, šest mačk pa je bilo na dan 31. decembra 2022 še v oskrbi zavetišča. Najkrajši čas bivanja zapuščene mačke je bil 24 dni, mačko z najdaljšim časom bivanja so novemu skrbniku oddali na 142. dan.

Po prijavi občana je bil sprejet tudi golob, ki pa je čez noč poginil.

 

Za oskrbo zapuščenih živali 55.148 evrov

Lani so v zavetišču večino ulovov prostoživečih mačk opravili v režiji zavetišča, prav tako njihovo vračanje v okolje in med drugim tudi tako preprečevali morebitne zlorabe. Trudili so se za maksimalno racionalizacijo izhodov, tako da so uredili čim več ulovov v istem izhodu.

 

V letu 2022 je MOK za namen oskrbe zapuščenih živali porabila 55.148 evrov, kar je 81,4 odstotkov planiranih proračunskih sredstev.  S tem je sledila ciljem varstva živali ter preprečevanja nenadzorovanega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni. Bolj podrobno poročilo Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana za MOK je na voljo na tej povezavi, celotno poročilo zavetišča (vključuje tudi druge občine), pa na tej povezavi.

 

Kategorije:
aktualno