Znani podatki vpisa v vrtec za šolsko leto 2022/2023, centralni čakalni seznam se dnevno spreminja

Med 1. in 10. marcem 2022 je v Mestni občini Kranj potekal javni vpis otrok v javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo za šolsko leto 2022/2023. Javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo so skupaj prejeli 576 vlog (451 za I. starostno obdobje, 121 za II. starostno obdobje in 4 za razvojni oddelek), kar je 15,8 odstotka vlog manj kot prejšnje šolsko leto. Po zaključku roka za oddajo vlog za vpis otroka v vrtec se je nekaj staršev že odpovedalo vpisu otroka v vrtec.

 

Javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo so skupaj razpisali 495 prostih mest (348 za I. starostno obdobje, 147 za II. starostno obdobje in nobenega za razvojni oddelek), kar pomeni 11,6 odstotkov manj prostih mest kot lani.

 

Trenutno je v javne vrtce in v zasebne vrtce s koncesijo za šolsko leto 2022/2023 na novo sprejetih 432 otrok (324 v oddelke I. starostnega obdobja, 108 v oddelke II. starostnega obdobja, v razvojni oddelek pa ni bil sprejet nihče). V šolo naj bi v šolskem letu 2022/2023 šlo 484 otrok, kar je 2,6 odstotka otrok manj v primerjavi z lanskim šolskim letom.

 

Centralni čakalni seznam se dnevno spreminja

V MOK so 16. maja 2022 oblikovali Centralni čakalni seznam, ki združuje vse čakalne sezname posameznih javnih vrtcev in vrtcev s koncesijo. S tem dnem se nadaljuje sprejem otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, na preostala prosta mesta po vrtcih. Centralni čakalni seznam se dnevno spreminja, bo pa enkrat mesečno ažuriran na spletni strani Mestne občine Kranj.

 

Na dan 16. maj 2022 je bilo na Centralni čakalni seznam uvrščenih 128 otrok (101 otrok iz MOK in 27 otrok izven MOK), od tega 94 otrok še ne izpolnjuje starostnega pogoja za sprejem v vrtec.

 

Vrtci razpolagajo še s 63 prostimi mesti (24 za I. starostno obdobje in 39 za II. starostno obdobje). Starši čakajočih otrok, ki izpolnjujejo pogoj za vključitev v vrtec s 1. septembrom 2022, želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in nikamor drugam, zato kljub prostim mestom ostajajo na Centralnem čakalnem seznamu.

 

Kranjski vrtci v enoti Mojca in Najdihojca še razpolagajo s prostimi oddelki za I. starostno obdobje (en oddelek enota Mojca in dva oddelka enota Najdihojca). Oddelki se bodo odprli med šolskim letom, ko bodo za to izpolnjeni pogoji; najprej se morajo namreč zapolniti obstoječa prosta mesta.

 

Kategorije:
aktualno