Znova kosovni odvoz in praznjenje greznic

Iz Komunale Kranj so sporočili, da bo od ponedeljka, 11. maja. 2020, spet možno naročanje odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev in kontejnerskih odvozov odpadkov, isti dan pa bova znova zagnali redno (sistematično) praznjenje greznic.

 

Komunala Kranj (KK) naročnike odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev ali kontejnerskih odvozov odpadkov prosi za spoštovanje varnostnih priporočil v času epidemije (varnostna razdalja med osebami vsaj dva metra, pravilna higiena rok in kašlja), pri čemer naj oddaja in prevzem odpadkov poteka brez stikov z zaposlenimi KK. Na KK zagotavljajo, da se bodo potrudili naročila odvozov izvesti v najkrajšem možnem času, opozarjamo pa, da lahko pride tudi do časovnih zamikov zaradi različnih razlogov, in sicer: ker storitve odvoza kosovnih odpadkov nekaj časa niso izvajali, pričakujejo povečanje naročil, določeno število naročil je že v obdelavi, možni pa so tudi zastoji pri prevzemnikih kosovnih odpadkov.

 

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

 

Uporabniki komunalnih storitev zbiranja komunalnih odpadkov lahko odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev naročijo prek spletnega obrazca. Vsako gospodinjstvo, ki je uporabnik komunalnih storitev v Mestni občini Kranj ali občinah Šenčur, Naklo in Preddvor, lahko v tekočem letu naroči brezplačen odvoz do dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov.

 

 

Tisti uporabniki, ki nimajo dostopa do interneta ali možnosti naročanja prek spleta, pa lahko:

 

  • pokličejo na telefonsko številko 04 28 11 305 in naročijo obrazec Naročanje odvoza kosovnih odpadkov, ki ga nato prejmejo po pošti

 

  • sporočijo svoj naslov in naročijo tiskani obrazec Naročanje odvoza kosovnih odpadkov na elektronski naslov kosovni@komunala-kranj.si, ki ga nato prejmejo po pošti ali preko elektronske pošte

 

  • osebni prevzem obrazca na sedežu Komunale Kranj (na blagajni) trenutno ni mogoče zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom covid-19

 

  • tiskani obrazec naročnik izpolni in podpisanega vrne: po pošti ali prek elektronske pošte. Osebna oddaja obrazca na sedežu Komunale Kranj trenutno ni mogoča.

 

Med kosovne odpadke sodijo: kosi pohištva, sanitarna oprema, odpadna električna in elektronska oprema (gospodinjski aparati, hladilne naprave, računalniška oprema ...), vzmetnice, preproge, vrtna oprema, kolesa, smuči ...

 

Odvoz kosovnih odpadkov pa ni namenjen odvozu gradbenega materiala, odpadkov, ki vsebujejo azbest (salonitnih plošč in cevi), avtomobilskih delov, nevarnih odpadkov (akumulatorjev, kemikalij, barv, odpadnih olj …), pnevmatik, okenskih okvirjev s steklom, zelenega odreza (trava, listje, grmičevja), poginulih živali, klavničnih in kuhinjskih odpadkov ter odpadkov iz proizvodne dejavnosti.


Kako poteka odvoz

 

Pred izvedbo naročila naročnika s KK pokličejo in se dogovorijo za dan odvoza. Z odvozom začenjajo ob 6. uri zjutraj. Na dogovorjeni dan naj uporabniki odpadke pripravijo na njihovo odjemno mesto, to je mesto, kjer imajo zabojnike za komunalne odpadke oziroma mesto, kamor običajno pripravijo odpadke v času rednega odvoza.

 

Če bodo pripravili več kot kubični meter odpadkov za en odvoz, bo KK vsak nadaljnji kubični meter odpadkov zaračunala po veljavnem ceniku. Pravočasno pripravljene kosovne odpadke nato komunalni delavci naložijo neposredno na vozilo. Zabojnika pri individualnih naročilih ne dostavljajo, zadostuje, da odpadke pripravijo na dostopno mesto. V primeru, da stanovalci v večstanovanjskih objektih skupaj zberejo najmanj pet m³ odpadkov, KK brezplačno dostavi 5 m³ zabojnik.

 

Redno praznjenje greznic

 

Sektor Odpadne vode v ponedeljek, 11. maja. 2020, znova uvaja redno (sistematično) praznjenje greznic. Vsi uporabniki so ali še bodo obveščeni o terminih praznjenja. Več informacij na povezavi.