LUMAT

Evropski projekt LUMAT za oživljanje in upravljanje gospodarskih con

 

V Kranju je kar nekaj degradiranih urbanih površin, torej tistih območij, ki so znotraj mestnih naselij, pa so opuščena in ne služijo svojemu namenu. V preteklosti je imel Kranj močan industrijski značaj. Sčasoma pa so mnoge tovarne propadle in na njihovem mestu so ostala obsežna degradirana območja, ki imajo zaradi svoje lokacije velik potencial, vendar zaradi svoje neurejenosti in opuščenosti mestu in njegovim prebivalcem ne služijo. Projekt LUMAT obravnava vprašanje, kako s sistematičnim upravljanjem degradiranih urbanih površin in gospodarskih con te ponovno oživiti.

 

Za večjo učinkovitost gospodarskih con bi bilo potrebno zagotoviti njihovo upravljanje. V okviru projekta bo izdelan akcijski načrt upravljanja gospodarskih con, ki bi omogočil izboljšanje razvoja poslovnih in industrijskih potencialov.

 

Vključen bo tudi vidik industrijske simbioze. Industrijska simbioza je koristno medsebojno povezovanje podjetij, ko na primer odpadek enega podjetja predstavlja surovino drugega. Tako podjetji, ki se na tak način povežeta, zmanjšata svoje stroške, zmanjša se potreba po prevozu surovin in odpadkov, posledično se zmanjša promet in dvigne kvaliteta zraka. V tovrstno koristno sodelovanje se lahko povežeta dve ali več podjetij. Industrijska ali poslovna cona z dobrim upravljanjem lahko med podjetji pomaga vzpostaviti koristne povezave in tako postane bolj privlačna za podjetja. Zaradi ponovne aktivacije degradiranih mestnih površin pa se zmanjša potreba po novih zazidljivih zemljiščih.

 

Projekt LUMAT se financira iz evropskih sredstev in sicer iz programa Interreg srednja Evropa. V projektu sodelujejo trije slovenski partnerji: Urbanistični inštitut RS, Ministrstvo za okolje in prostor RS in Mestna občina Kranj.

 

 

 

Aktivnosti: