Brezplačen prevoz

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza (56. člen Zakona o osnovni šoli), če je njegovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza, ki bi mu pripadali, če bi obiskoval osnovno šolo v svojem primarnem okolišu.