MLADINA

 

Mednarodno priznanje za mlade

 
Predstavitev programa:
Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski program, ki mladim med 14. In 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.


Izviren naziv programa je Priznanje vojvode Edinburškega ali DofEAward (DukeofEdinburgh’s Award). Program je leta 1956 ustanovil princ Filip, mož britanske kraljice Elizabete II. in vojvoda Edinburški v sodelovanju z nemškim pedagogom, priznanim zagovornikom izkustvenega učenja Kurtom Hahnom ter vodjo prve uspešne odprave na Mount Everest lordom Huntom. Do danes je v programu sodelovalo več kot 8 milijonov mladih iz več kot 142 držav.


Začetki izvajanja programa v Sloveniji segajo v leto 1997, takrat preko britanske kulturne organizacije BritishCouncil v Sloveniji.


Zasnova programa temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja ne tekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti.


Sestoji iz štirih področij (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj.


Program je izredno fleksibilen in se lahko izvaja kjerkoli, kjer je izražen interes dela z mladimi: v osnovnih in srednjih šolah, mladinskih centrih, nevladnih organizacijah, vzgojno-izobraževalnih zavodih, centrih za socialno delo, podjetjih z mladim kadrom, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih idr.
 

 

 

Škrlovec – dnevni center za mlade in družine

Mladi, vabljeni v prostore Škrlovca 2, to je v Dnevni center za mlade in družine, kjer lahko skupinsko preživljate prosti čas in počitnice, rešujete svoje težave…

Škrlovec - dnevni center za mlade in družine je namenjen otrokom in mladostnikom med 10. in 20. letom in njihovim družinam. Osnovne dejavnosti Škrlovca - dnevnega centra za mlade in družine so:

  • svetovalno delo z uporabnikom in družino
  • skupinsko delo z mladostniki
  • skupinsko preživljanje prostega časa z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
  • skupinsko preživljanje počitnic z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
  • organiziranje taborov za otroke in mladostnike ter razne spremljevalne dejavnosti

 

T: 04 2373515, 040-190-560
Faks: 04/23-73-516
E: info@skrlovec.net
polona@skrlovec.net
vodja programa Škrlovec: Polona Ovsenar

 


Center za informiranje in poklicno svetovanje
V Kranju: Urad za delo Kranj, Šuceva 23, 4000 Kranj
T: 059 695700
F. 059695749
 

Varne točke Unicefa

- Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 7, 4000 KRANJ

- Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 4000 KRANJ

 

Glas otroka
Pri Varuhu človekovih pravic RS že nekaj let teče projekt Zagovornik - glas otroka, s katerim želijo otrokom, ki so se znašli v postopkih pred ustanovami, pomagati, da bi se jih slišalo in upoštevalo.
telefonska št. koordinatorja Zagovornika – glas otroka za Gorenjsko: 041 211 223,
brezplačna telefonska št. Varuha človekovih pravic RS: 080 15 30.