Taksi službe v Kranju

AVTOTAKSI PREVOZNIKI Z DOVOLJENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV

 

V skladu z drugim odstavkom 8. člena Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj, Mestna občina Kranj objavlja seznam avtotaksi prevoznikov, ki smejo opravljati avtotaksi prevoze v letu 2019.

 

 

 

Avtotaksi prevozniki, ki nimajo dovoljenja Mestne občine Kranj, ne smejo prevzemati potnikov na njenem območju na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu in prve točke prvega odstavka 11. člena Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj, sicer bodo kaznovani za prekršek.