Taksi službe v Kranju

AVTOTAKSI PREVOZNIKI Z DOVOLJENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV

 

V skladu z drugim odstavkom 8. člena Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj, Mestna občina Kranj objavlja seznam avtotaksi prevoznikov, ki smejo opravljati avtotaksi prevoze v letu 2019.