Mladi

Škrlovec – dnevni center za mlade in družine

Mladi, vabljeni v prostore Škrlovca 2, to je v Dnevni center za mlade in družine, kjer lahko skupinsko preživljate prosti čas in počitnice, rešujete svoje težave…

Škrlovec - dnevni center za mlade in družine je namenjen otrokom in mladostnikom med 10. in 20. letom in njihovim družinam. Osnovne dejavnosti Škrlovca - dnevnega centra za mlade in družine so:

  • svetovalno delo z uporabnikom in družino
  • skupinsko delo z mladostniki
  • skupinsko preživljanje prostega časa z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
  • skupinsko preživljanje počitnic z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
  • organiziranje taborov za otroke in mladostnike ter razne spremljevalne dejavnosti

 

T: 04 2373515, 040-190-560
Faks: 04/23-73-516
E: info@skrlovec.net
polona@skrlovec.net
vodja programa Škrlovec: Polona Ovsenar

 


Center za informiranje in poklicno svetovanje
V Kranju: Urad za delo Kranj, Šuceva 23, 4000 Kranj
T: 059 695700
F. 059695749
 

Varne točke Unicefa

- Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 7, 4000 KRANJ

- Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 4000 KRANJ

 

Glas otroka
Pri Varuhu človekovih pravic RS že nekaj let teče projekt Zagovornik - glas otroka, s katerim želijo otrokom, ki so se znašli v postopkih pred ustanovami, pomagati, da bi se jih slišalo in upoštevalo.
telefonska št. koordinatorja Zagovornika – glas otroka za Gorenjsko: 041 211 223,
brezplačna telefonska št. Varuha človekovih pravic RS: 080 15 30.