Dom upokojencev Kranj

Dom upokojencev Kranj

 

Direktor Doma upokojencev Kranj: mag. Zvonka HOČEVAR, tel. 04 28 013 00.

 

Za podrobnejše informacije glede domskega varstva se obračajte na socialno delavko doma:

Bojana Petrovič, tel. 04 28 013 12