Komisija za turizem

Predsednica: Nataša Robežnik
Podpredsednica: Alenka Primožič
Člani: Jure Kristan, Aleš Trilar, Rok Zaplotnik

Delovno področje komisije za turizem je:

  1. obravnavanje strateških planov razvoja turizma v občini, 
  2. skrb za razvoj in promocijo turističnih dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine, 
  3. sprejemanje programov porabe turistične takse in spremljanje njihovega izvajanja,
  4. ustvarjanje pogojev za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe,
  5. skrb za povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu,
  6. obravnavanje vseh drugih strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja turizma.