Komisija za kmetijstvo

Predsednik: Alenka Benčina
Podpredsednik: Matevž Kleč
Člani: Janko Jugovic, Saša Kristan, Franci Rozman
Delovno področje komisije za kmetijstvo je:

  1. obravnavanje programov razvoja kmetijstva v občini in drugih aktov s tega področja,
  2. oblikovanje predlogov za izvajanje občinske in medobčinske kmetijske razvojne politike,
  3. skrb za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter pospeševanje kmetijstva,
  4. ohranjanje naravne krajine in naravne kulturne dediščine,
  5. dajanje mnenj o spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.