Čas začetka parkiranja je treba označiti

Medobčinski redarji v starem mestnem jedru in ožji okolici nadzorujejo, ali so vozila parkirana po pravilih: ali imajo nameščeno dovolilnico, je v conah, kjer ni parkomatov, začetek parkiranja ustrezno označen in voznik ni prekoračil dovoljenega časa parkiranja. Tak režim velja tudi pri parkiranju pred Lekarno Kranj na Bleiweisovi 8.

 

Medobčinski redarji pred Lekarno Kranj že nekaj časa opravljajo poostren nadzor parkiranja, saj gre za območje z dopustnim kratkotrajnim parkiranjem s ciljem, da se tam ne parkira za daljši čas. Vendar na tej lokaciji pogosto za več ur ali celo dni parkirajo tudi stanovalci in zaposleni v središču mesta, čeprav so parkirišča primarno namenjena bolnikom in ljudem, ki potrebujejo zdravila ali druge farmacevtske izdelke, obiščejo tamkajšnjo pekarno, od pred kratkim tudi novo drogerijo.

 

A ker gre za območje z dopustnim kratkotrajnim parkiranjem, mora voznik obvezno označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je brezplačno parkiranje dovoljeno 30 minut, nato mora vozilo odpeljati. Le pri pravilni označitvi bodo medobčinski redarji lahko ugotovili, da je parkiranje v skladu s pravili. V nasprotnem lahko skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) vozniku izrečejo globo v višini 40 evrov.  

 

 

Odkar so medobčinski redarji začeli z rednimi nadzori, se je parkirišče bistveno sprostilo. Foto: MIK

 

 

Razmere se izboljšujejo

 

Medobčinski redarji sicer ugotavljajo, da se je parkirišče, odkar so začeli z rednimi nadzori, bistveno sprostilo, tako da imajo stranke na voljo več prostih parkirnih mest preko celega dne. Prej so nekateri obiskovalci zaradi zasedenosti parkirišč parkirali tudi na pločniku, za kar pa je predvidena še višja globa, tudi možnost odvoza s pajkom.

 

 

Dve parkirišči za invalide

 

Za Lekarno Kranj (dostop je z Nazorjeve ceste) sta dve parkirišči namenjeni tudi invalidom. V prihodnjih dneh bosta po novem še bolj vidno označeni s talnimi označbami. Vozniki s parkirno karto za invalide lahko parkirajo tudi na parkirnih mestih, ki so namenjena za vsa vozila.

 

Parkirišči, namenjeni invalidom, se nahajata za stavbo Lekarne Kranj. Dostopni sta iz Nazorjeve ulice.

 

Se pa neupravičeno parkiranje na parkirnem mestu, namenjenemu invalidom, kaznuje z globo v višini 80 evrov. Medobčinski redar lahko odredi tudi odstranitev oziroma odvoz takšnega vozila.