Center trajnostne mobilnosti odprl svoja vrata

Z današnjim dnem je odprl vrata novozgrajeni objekt Center trajnostne mobilnosti (CTM). V njem bodo Kranjčani in obiskovalci Kranja lahko dobili osnovne informacije o uporabi trajnostnih načinov vsakodnevnega potovanja po in v okolici Mestne občine Kranj ter se vpisali v sistem za izposojo koles ali souporabo vozil. Obenem bo to tudi hitra popravljalnica koles, občasno – z delavnicami s področja trajnostne mobilnosti – izobraževalni center.

 

Otvoritev Centra trajnostne mobilnosti je sklepno dejanje slaba dva milijona evrov vredne operacije Kolesarske povezave v Kranju 1–6, ki izboljšuje prometno varnost tako za kolesarje kot za pešce. Ob skoraj devet kilometrih (8,8 kilometra) doslej manjkajoče kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce v posameznih soseskah Kranja in okolici je Kranj zdaj dobil še sodobno kolesarsko počivališče s kolesarnico in z info točko za spodbujanje uporabe trajnostnih načinov vsakodnevnega potovanja po Kranju in okolici. Namenjena je vsem uporabnikom javnega prevoza, kolesarjem, pešcem, invalidom ter uporabnikom souporabe vozil, na voljo bodo tudi parkirne in turistične informacije.

 

Takole je videti Center trajnostne mobilnosti z zeleno streho - zelenje se sicer trenutno še obrašča, bo pa kmalu ozelenela.

 

Sodobno zasnovan etažni objekt z zeleno streho v skupni površini 173 m² se nahaja med soseskama Planina 1 in Planina 2, na kolesarski povezavi 1 Soseska Planina–Nakupovalno središče Primskovo, ob avtobusnem postajališču javnega prometa in sistemu izposoje javnih koles KRsKOLESOM/Gorenjska Bike (slednji je začel z novo sezono ravno na odprtje CTM, 10. maja). V bližini je javno parkirišče in parkirišča za souporabo e-vozil.

 

Matjaž Rakovec in Jani Černe

Župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe pred CTM, kjer je tudi sistem za izposojo koles KRsKOLESOM.

 

V CTM se bo možno vpisati v oba sistema – za izposojo koles KRsKOLESOM/Gorenjska bike ali souporabo vozil –, mogoče bo najeti mesta za hrambo koles, pridobiti osnovno brezplačno pomoč za kolesa (preverjanje tlaka v zračnicah, pregled stanja kolesa, manjša popravila), saj bo uporabnikom na voljo informator/kolesarski mojster.

 

Dobra novica tudi za okolje

V centru bodo občasno izvajali tudi delavnice za varno kolesarjenje in pravilno ravnanje s kolesi ter prikazi uporabe sistema KRsKOLESOM/Gorenjska Bike ter izobraževanja s področja prometne varnosti in trajnostne mobilnosti, sprejemali bodo pobude in predloge občanov s tega področja.

 

Župan, podžupan mok in Miha Juvan

Župan Matjaž Rakovec, podžupan Janez Černe in  Miha Juvan, predstavnik podjetja MM Ibis, d. o. o., ki bo upravljal kranjski CTM.

 

»Kranj postaja center digitalizacije in sodobnih tehnologij. Je pametno mesto, v katerem smo se zavezali trajnostni mobilnosti. Zato je prvi center trajnostne mobilnosti na Gorenjskem tako za občane kot obiskovalce Kranja res velika pridobitev, vsekakor pa dobra novica tudi za naše okolje. S tem izpolnjujemo še en korak na poti do še bolj trajnostne destinacije,« je na otvoritvi dejal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Kakor kažejo podatki, se je osebni transport od leta 1990 povečal za 2,5-krat in prav promet največ prispeva k izpustom CO2 ter ustvarjanju hrupa. Zato so potrebni novi pristopi za hitro in prijetno potovanje tudi v prihodnosti, a z mislijo na zdravo naravno in družbeno okolje, je poudaril kranjski župan. V Kranju zato intenzivno uvajajo električno mobilnost in si prizadevajo tudi za razogljičenje javnega potniškega prometa, poslanstvo Centra trajnostne mobilnosti pa bo z informiranjem in promocijo trajnostnih načinov potovanja to samo še nadgradilo.

 

Župan Matjaž Rakovec je predstavnici podjetja, ki bo upravljal s CTM, podaril hišno številko.

 

»Z uporabo takih sistemov pripomoremo k boljšemu, varnejšemu okolju in cenovno dostopnemu transportu za vse ter prispevamo k razogličenju prometa. Skupaj z Mestno občino Kranj si bomo prizadevali, da bodo sistemi trajnostne mobilnosti vsaj v gosto pozidanih območjih postali enakovredni ali boljša alternativa individualnemu avtomobilskemu transportu,« je poudaril Miha Juvan, predstavnik podjetja MM Ibis, d. o. o., ki bo upravljal kranjski CTM.

 

Prostor za hrambo koles

Prostor za hrambo koles – župan Matjaž Rakovec, podžupan Janez Černe (desno) in Andrej Zalokar, ki si prizadeva za čim bolj kakovostne razmere za kolesarje v MOK.

 

Sofinanciranje iz evropskih in državnih sredstev

Operacija Kolesarske povezave v Kranju 1–6 skupaj z gradnjo Centra trajnostne mobilnosti v vrednosti dobrega pol milijona evrov, se je zaključila konec leta 2020, izvajala se je s pomočjo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN). Naložbo v skupni vrednosti 1.990.089,79 evrov sta v približno 60 odstotkih (z 1.227.006 evra) sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.