Kranj postaja vedno bolj kolesarsko mesto

 

V Mestni občini Kranj v skladu s Trajnostno urbano strategijo (TUS 2030), s katero smo začrtali vizijo razvoja Kranja, aktivno izvajamo dela v okviru operacije Kolesarske povezave v Kranju 1–6. Projekt obsega dopolnitev in dograditev približno 8,8 kilometra kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, površinami za pešce, javno razsvetljavo in odvodnjavanjem meteornih voda z novozgrajenih površin.

 

 

V zadnji faze gradnje je tudi Center trajnostne mobilnosti. To bo sodobno kolesarsko počivališče s kolesarnico in stavbo, v kateri bo info točka za spodbujanje uporabe trajnostnih načinov vsakodnevnega potovanja, namenjena vsem uporabnikom javnega prevoza, kolesarjem, pešcem, invalidom ter uporabnikom souporabe vozil. Obiskovalci bodo lahko tam sami izvedli manjša popravila koles, najemali mesta za hrambo koles, se vpisali v sistem KRsKOLESOM (več o tem v nadaljevanju), na voljo jim bo tudi kolesarski mojster oziroma informator.

 

 

Cilj je v Kranju zagotoviti boljše pogoje za bolj varno kolesarjenje,

manj bo negativnih vplivov na okolje zaradi vozil z motorjem,

dvignila se bo kakovost bivanja občank in občanov.

Takole bo videti Center trajnostne mobilnosti na Planini.

 

 

V okviru projekta nameščamo tudi števce kolesarjev za spremljanje trenda kolesarjenja v občini.

 

Od maja 2019 imamo na enajstih lokacijah nameščene kolesarnice, skupaj s servisnimi stebrički za popravilo koles.

 

Na šestih lokacijah pa so na voljo tudi avtobusne nadstrešnice, na pločniku pa urejene taktilne oznake za slepe in slabovidne. 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projekta »Kolesarske povezave 1 - 6« je 2.192.460,94 evrov, pri čemer bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evra.

 

Bolj podrobne informacije so na voljo v zloženki:

"Izgradnja kolesarske infrastrukture in Centra trajnostne mobilnosti".

 

 

Nadaljnji načrti

 

V prihodnosti bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali, vključno z gradnjo premostitvenih objektov, ki bodo bolje povezali lokacije med seboj. Načrtujemo še obnove podhodov za pešce in kolesarje ter vzpostavitev zelenih predelov Kranja (ureditev kanjona Kokre in novih parkovnih površin), več ustreznih parkirnih mest za kolesa v bližini osrednjih centrov dejavnosti, v okolici pomembnejših prometnih vozlišč pa se bo zagotovilo več prostorov za dolgotrajnejše hranjenje koles, kar bi omogočilo pogostejše kombiniranje drugih načinov potovanja s kolesarjenjem.

 

MO Kranj je že oddala vlogo za sofinanciranje s sredstvi kohezijskega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj (CTN) za nov sklop kolesarskih in peš povezav, postavitve sistema za umirjanje hitrosti, obveščanje uporabnikov mestnega potniškega prometa in usmerjanje voznikov do parkirišč, ureditve podhodov ter vzpostavitve P+R na Zlatem polju.

 

Do leta 2023 pa kranjska občina načrtuje tudi vzpostavitev manjkajočih kolesarskih povezav v navezavi z omrežji sosednjih občin. Poleg dopolnitve obstoječega kolesarskega omrežja v Kranju pa se projekt navezuje tudi na zelo pomembno državno kolesarsko povezavo D2 (Rateče–Jesenice–Kranj–Ljubljana–Trbovlje–Brežice) in regionalno kolesarsko povezavo R7 (Jezerski vrh–Preddvor–Kranj–Škofja Loka).

 

Kr' s kolesom 

 

V Kranju imamo največji elektrificiran sistem izposoje koles v Sloveniji, imenovan »KRsKOLESOM«. Trenutno obsega 28 postaj s 95 navadnimi in 75 električnimi kolesi ter 320 ključavnicami, v prihodnje pa naj bi se sistem razširil tudi s postajami ob večjih nakupovalnih središčih.

 

Razvoj kolesarske infrastrukture v Kranju

Sistem KrSkolesom, Foto: www.krskolesom.si

 

Cena letnega paketa za izposojo koles je 25 evrov za navadna in 50 evrov za električna kolesa, medtem ko je treba za mesečni paket odšteti 10 evrov za navadna in 20 evrov za električna kolesa. Kolesa so na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, uporablja pa se jih lahko do 14 ur tedensko.

 

Registracija in izposoja koles v sistemu KRsKOLESOM je možna preko spleta www.krskolesom.si ali na Zavodu za turizem Kranj, od letos pa tudi prek mobilne aplikacije Mobiln.si. Ta je na voljo v Trgovini Play, omogoča pa registracijo uporabnika, izposojo kolesa, pregled uporabniškega profila, vsebuje navodila za uporabo, zemljevid s postajami KRsKOLESOM in podatke, koliko je oddaljena najbližja postaja in koliko navadnih oziroma električnih koles ter prostih ključavnic je v tistem trenutku na voljo. Ponuja tudi vpogled v zgodovino izposoj, pošlje sporočilo, da je uporabnik kolo uspešno vrnil (da je ključavnica zaklenjena in je kolo na voljo drugim uporabnikom).

 

mobiln.si Postaje izposoje koles

 

Prek aplikacije je možno sporočati tudi napake (okvare ali poškodbe kolesa in podobno) in v tem primeru se AMZS, ki skrbi za servis koles v sistemu, lahko nemudoma odzove in napako odpravi. Aplikacija je zagotovo eden najbolj preprostih načinov registracije bodočih uporabnikov sistema KRsKOLESOM. Registrirati se je sicer mogoče tudi prek spleta na uradni spletni strani KRsKOLESOM ali osebno na Zavodu za turizem in kulturo Kranj (ZTKK Kranj, Glavni trg 2, Kranj).

 

 

Gorenjska.bike – prvi korak k celovitemu in dobro podprtemu sistemu izposoje koles na Gorenjskem

 

Poleg dveh novih postaj – v Predosljah in na Brdu – in mobilne aplikacije je velika novost s konca julija širitev mreže izposoje koles v skupni sistem Gorenjska.bike. V ta projekt je MOK vstopila skupaj z občinami Jesenice, Naklo, Radovljica in Tržič in tako je odslej s paketom KRsKOLESOM možna izposoja kolesa in vožnja tudi po vseh navedenih občinah.

 

Gorenjska.bike je produkt, ki je nastal v okviru operacije HITRO s KOLESOM. Tako je v sistemu Gorenjska.bike zdaj na voljo 28 postaj v kranjski občini, šest postaj v jeseniški, pet postaj v radovljiški, tri v tržiški in ena postaja v občini Naklo. V sistem se je mogoče prijaviti preko spleta (www.gorenjska.bike) ali prek prej omenjene aplikacije za pametne telefone MOBILN.SI. Možna je sezonska ali mesečna izposoja, na izbiro pa so navadna ali e-kolesa.

 

 

 

 

 

 

Več na:

 

www.krskolesom.si

www.krkolesarim.si

https://www.kranj.si/novosti-sistema-krskolesom-za-se-vec-udobja-in-kolesarjenja.

 

Uporabne povezave

Kolesarski izleti v Kranju

Črne točke - izboljšanje kolesarskih poti