Kranj postaja kolesarsko mesto

V Mestni občini Kranj v skladu s Trajnostno urbano strategijo (TUS 2030), s katero smo začrtali vizijo razvoja Kranja, aktivno izvajamo dela v okviru operacije Kolesarske povezave v Kranju 1–6.

 

Projekt obsega dopolnitev in dograditev približno 8,8 kilometra kolesarske infrastrukture, skupaj s površinami za pešce in javno razsvetljavo ter vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti.

 

V okviru projekta nameščamo tudi števce kolesarjev za spremljanje trenda kolesarjenja v občini. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projekta »Kolesarske povezave 1 - 6« je 2.192.460,94 € (viri financiranja: EU 1.074.406,17 €, Republika Slovenija 268.601,54 €, MOK 849.453,23 €).

 

V prihodnosti bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali, vključno z gradnjo premostitvenih objektov, ki bodo bolje povezali lokacije med seboj. Načrtujemo še obnove podhodov za pešce in kolesarje ter vzpostavitev zelenih predelov Kranja (ureditev kanjona Kokre in novih parkovnih površin).

 

Kr' s kolesom 

V Kranju imamo največji elektrificiran sistem izposoje koles (imenovan »KRsKOLESOM«) v Sloveniji. Trenutno ima sistem 373 uporabnikov, ki so si kolo izposodili že več kot 3000-krat.

 Razvoj kolesarske infrastrukture v Kranju

Sistem KrSkolesom, Foto: www.krskolesom.si

 

Sistem ima že:

  • 26 postaj,
  • 58 električnih koles,
  • 92 običajnih koles,
  • 300 ključavnic.

 

Nove kolesarnice za varno parkiranje kolesa

Od maja 2019 imamo na treh lokacijah ob avtobusnih postajah nameščene nove kolesarnice, skupaj s servisnimi stebrički za popravilo koles.

 

Na šestih lokacijah pa imamo od maja tudi nove avtobusne nadstrešnice in na pločniku urejene taktilne oznake za slepe in slabovidne. 

 

Uporabne povezave

Kolesarski izleti v Kranju

Črne točke - izboljšanje kolesarskih poti