CITYCIRCLE v Dornbirnu

Fakulteta za uporabne študije v mestu Dornbirn v Avstriji je bila 4. in 5. marca 2020 gostiteljica tretjega sestanka projektnih partnerjev projekta CITYCIRCLE. Na dvodnevnem srečanju so predstavniki poročali o že izvedenih aktivnostih, izmenjali mnenja in predloge za njihovo nadaljnje izvajanje ter reševali izzive, ki jih srečujejo pri svojem delu.

 

Naslednji korak na poti v krožno gospodarstvo je načrtovanje Strategije krožnega gospodarstva v izbranih mestih partnerskih držav in določitev koncepta implementacije na pilotnem območju.

Predstavniki vodilnega partnerja so podrobno predstavili program načrtovanih aktivnosti, sledile so predstavitve posameznih poglavij in z njimi povezanih nalog, ki so pomembne za uresničitev zastavljenih ciljev projekta.

Informacije o projektu CITYCIRCLE so na voljo na uradni spletni strani projekta ali na spletni strani Mestne občine Kranj Aktualnim novicam lahko sledite na FB profilu.

 

Naslednjič se bodo partnerji srečali na delovnem sestanku konec junija 2020 v hrvaškem Varaždinu.

 

Nazaj na CITYCIRCLE novice