EU projekt Citycircle

O projektu

Prehod v krožno gospodarstvo je neizbežen, zato je tudi Mestna občina Kranj pristopila k uporabi koncepta krožnega gospodarstva in se v letu 2018 prijavila za sodelovanje pri EU projektu CITYCIRCLE, ki se je začel izvajati aprila letos in traja do marca 2022.

 

Tema projekta je kako izkoristiti inovativni potencial krožnega gospodarstva v mestih srednje Evrope. Mestna občina Kranj v okviru projekta CITYCIRLE sodeluje z različnimi partnerji iz Slovenije in tujine. Projekt je vsebinsko nadaljevanje EU projekta LUMAT, katerega cilj je bil kako z aktivnostmi in ukrepi povečati potencial degradiranih območij. Namen projekta CITYCIRCLE za Mestno občino Kranj je uporaba koncepta krožnega gospodarstva kot možno povezavo med privatnim in zasebnim sektorjem za krepitev potenciala degradiranih območij in zaščito še nepozidanih zemljišč.

 

Cilj, ki ga želi doseči Mestna občina Kranj je vzpostavitev orodja oz. podpornega okolja za krepitev krožnega gospodarstva oz. spodbujanje industrijskih simbioz, kot enega izmed možnih ukrepov za povečanje konkurenčnosti poslovnih lokacij. Orodje si predstavljamo kot »živo orodje«, kot pomoč koordiniranju med zainteresiranimi stranmi (lastniki, lokalne skupnosti, mala in srednja podjetja in splošna javnost).

 

Projekt CITYCIRCLE se financira iz evropskih sredstev in sicer iz programa Interreg srednja Evropa. V projektu sodelujeta dva slovenska partnerja: E-zavod, Zavod za celovite razvojne rešitve in Mestna občina Kranj.

 

Uradna spletna stran projekta

Facebook stran projekta

Aktualni projektni dogodki

Project meeting

Project meeting

Voralberg, Oestereich

Ekipa

Marija Ahačič Premrl

Elektronski naslov: marija.ahacic-premrl@kranj.si

Aleksandra Ažman

Elektronski naslov: aleksandra.azman@kranj.si

Uroš Kavdik

Elektronski naslov: uros.kavdik@kranj.si