Demenci prijazna točka odslej tudi v stavbi Mestne občine Kranj

Mestna občina Kranj se je danes pridružila mreži Demenci prijazna točka (DPT). Odprtje DPT v stavbi MOK so izvedli župan MOK Matjaž Rakovec, Štefanija L. Zlobec, predsednica društva Spominčica – Alzheimer Slovenija, in direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmid. Dogodku je sledila okrogla miza na temo duševnega zdravja starejših, na Slovenskem trgu pa so se in se bodo še tudi jutri v okviru dneva odprtih vrat na stojnicah predstavljali različni razstavljavci s storitvami za starejše in v podporo duševnemu zdravju.

 

Ob vhodu v stavbo Mestne občine Kranj (MOK) in pri Sprejemni pisarni v notranjosti stavbe bo nalepka s tremi spominčicami odslej sporočala, da je to ena od skupno že 12 demenci prijaznih točk v Kranju: poleg MOK se je danes mreži DPT pridružil tudi Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, v šestih enotah jih imajo v Gorenjske lekarne, ima jo tudi Dom za upokojence Kranj, Ljudska univerza Kranj, kranjska enota Nacionalnega inštituta za zdravje, od poletja dalje enota Globus Mestne knjižnice Kranj. To pomeni, da imajo tamkaj zaposleni potrebno znanje in informacije o demenci, vedo, kakšni so prvi znaki in kako jih prepoznati, kako komunicirati z osebami z demenco in jim pomagati, če se izgubijo in ne vedo, kje so, kdo so in kako najti pot domov.

 

»Z malo védenja lahko vsi res veliko pripomoremo k demenci prijaznemu okolju in s tem h kakovosti življenja ljudi z demenco, zlasti v začetni fazi. Zato je tako pomembno, da je lokalno okolje seznanjeno s tem, da ljudje vedo, kam se obrniti na pomoč. Tudi med epidemijo so kljub ustavitvi javnega življenja te točke delale, podpora in pomoč ljudem je bila v tem času še bolj dragocena,« je povedala Štefanija L. Zlobec, predsednica društva Spominčica – Alzheimer Slovenija in nato županu predala listino o DPT.

 

»Veseli me, da bodo tudi naši zaposleni znali ustrezno in brez strahu pomagati človeku, ki se lahko v nekem trenutku povsem zmede,« je ob otvoritvi povedal župan MOK Matjaž Rakovec in poudaril, da si na MOK na več nivojih prizadevajo za kakovostno življenje in skrb starejših občank in občanov: poleg lani sprejete Strategije varstva starejših v MOK 2020–2024 se bo na Planini se v kratkem začela gradnja dnevnega varstva starejših, poleg tega pripravljajo vse potrebno za izgradnjo novega doma za upokojence. Gradnjo bo financirala država, upajo, da bo gradbeno dovoljenje izdano že do konca letošnjega leta. Po Kranju se gradi tudi večje število oskrbovanih stanovanj. »V Kranju nam je mar za ranljive skupine. Za ljudi, ki potrebujejo pomoč, se odpirajo nove možnosti in tudi demenci prijazne točke so košček v tem mozaiku,« je poudaril župan.

 

Kakor je poudarila Mateja Šmid, direktorica Ljudske univerze Kranj, ki je koordinator demenci prijaznih točk za Gorenjsko, je zdaj na Gorenjskem skupno že 33 DPT. »To je res razveseljiv podatek in priča, da z ozaveščanjem in izobraževanjem o demenci ustvarjamo kakovostno okolje, da lahko ljudje z demenco čim dlje živijo samostojno in dostojanstveno.«

 

Pomoč za osebe z demenco in svojce

Na DPT osebe z demenco in svojci dobijo informacije glede uporabe različnih storitev v skupnosti (uporaba javnega prevoza, dostop do trgovin, pošte, lekarne, bank, policije, upravne enote…). Svojci lahko tudi poiščejo informacije o tem, kako preživeti dan z bolnikom in kaj vse lahko osebe z demenco še počnejo, ter tudi o tem, kam po pomoč in podporo.

 

S tem prispevamo k večji vključenosti oseb z demenco in njihovih svojcev v skupnost, zagotavljamo večjo varnost, mobilnost in dostopnost do storitev, ki jih osebe z demenco v zgodnji fazi bolezni še lahko uporabljajo same ter tako dlje časa ohranjajo svojo samostojnost in ostanejo dejavni člani skupnosti. V tej smeri se bodo odslej trudili tudi zaposleni v MOK.

 

Okrogla miza na temo duševnega zdravja starejših

Sejem dolgožive družbe na temo duševnega zdravja starejših se je nadaljeval z okroglo mizo, na kateri so sodelovali strokovnimi predavatelji Mitja Logar, dr. med., spec. psih., direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje s temo Duševno zdravje starejših ob epidemiji covid-19; izr. prof. dr. Jana Mali s Fakultete za socialno delo na temo Zdravo medgeneracijsko sodelovanje krepi duševno zdravje vseh generacij, tudi starejših; prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. soc. medicine in javnega zdravja, NIJZ, predstojnica OE Kranj, s predavanjem Duševno zdravje starejših na Gorenjskem od podatkov do programov; Maruša Pfajfar Rifl, univ. dipl. psih., Zdravstveni dom Kranj s predavanjem Duševno zdravje starejših v luči preventive in Nina Pohar, univ. dipl. soc .del., koordinatorka obravnave v skupnosti, Center za socialno delo Gorenjska, ki je predstavila izzive koordinacije za obravnavo v skupnosti v času epidemije. Okroglo mizo je povezovala direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar.

 

Na stojnicah do vseh relevantnih informacij

Sočasno je in bo še jutri, v sredo, 20. oktobra, na Slovenskem trgu potekal Dan odprtih vrat, prav tako na temo duševnega zdravja starejših: Center za krepitev zdravja, Ljudska univerza Kranj, Center za psihološko svetovanje Posvet, Dom upokojencev Kranj, Mestna knjižnica Kranj, Zavod RS za varstvo narave, Ozara Slovenija – enota Kranj, Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje, Center za socialno delo Gorenjske in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

 

Cilj je spodbuditi vključenost starejših v aktivnosti, ki jih ponujajo lokalne organizacije in društva, program pa so popestrili tudi s predstavitvijo tehnik sproščanja, spopadanja s stresom, z umovadbo (vaje na papirju in gibalne vaje za krepitev ravnotežja, spomina in koncentracije), kolesom sreče z vprašanji in drugimi družabnimi igrami za krepitev spomina.

 

Avtor fotografij je Anže Krže/Mediaspeed.