Deroča Sava preplavila poškodovani betonski ovoj kanalizacijske cevi na mostu pri nekdanji Planiki v Kranju

Vremenske preglavice na Gorenjskem se po noči, ki jo je zaznamovala velika količina padavin, umirjajo. Kljub temu intervencijske službe ostajajo v pripravljenosti. Po avgustovski ujmi, v kateri je rekordno visoka gladina Save dosegla kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki in z naplavinami poškodovala njen betonski plašč, je gladina Save v današnjem jutru še višja. Narasla voda je preplavila kanalizacijsko cev.  Mestna občina Kranj je o tem obvestila tudi pristojne državne institucije.

 

Posledica močnih padavin v noči s četrtka, 2. novembra 2023, na petek je visok vodotok Save v Kranju. Narasla voda je še drugič v zadnjih treh mesecih dosegla kanalizacijsko cev na t. i. planiškem mostu. Prvič je deroča voda z naplavinami poškodovala betonski ovoj kanalizacijske cevi, na katero je priključenih približno 25.000 ljudi, kar predstavlja približno tretjino kranjskih občanov in dve tretjini šenčurskih. Ob tem se je pojavila bojazen, da bi se fekalne vode razlile v Savo; kar bi pomenilo razlitje ne le na območju Kranja, temveč tudi na predelih vzdolž Save po Sloveniji in tujini.

 

Po naročilu Mestne občine Kranj (MOK) je planiški most strokovno pregledala ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Ugotovili so, da je stanje objekta slabo oziroma se je med avgustovsko ujmo še poslabšalo, ko je zaradi vej in drugih naplavin prišlo do mehanskih poškodb betonskega plašča in betonskih pritrditev kanalizacijskega voda. »Ponovna visoka voda reke Save bi lahko poškodovanost kanalizacijskega voda še povečala, zato je potrebno za zagotavljanje trajnosti in varnosti glede na rezultate pregleda nemudoma pristopiti bodisi k izgradnji novega objekta bodisi k celoviti sanaciji (vključujoč odstranitev kanalizacijskega voda),« so navedli v poročilu.

 

Danes ponoči je Sava znova rekordno narasla in dosegla kanalizacijsko cev. Poplavilo je celo cesto mimo Zarice. MOK je zato v stalnem stiku s pristojnimi državnimi institucijami, kjer budno spremljajo stanje. Občina s Komunalo Kranj pripravlja različne scenarije, pri čemer so na terenu tudi ekipe strokovnjakov. Povečano spuščanje jezov bi pri tem bilo kontraproduktivno, saj bi lahko s tem povzročili velike težave drugje.

 

 

Za mostom pri nekdanji Planiki se začne kanjon Zarica, ki je zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena, tako kot celotna Sava. Vzdolž Save se nahajajo številna naselja, ki jim v primeru razlitja fekalnih voda v reko grozi onesnaženje. Zato je ukrepanje nujno, opozarjajo na MOK in Komunali Kranj. Znova poudarjajo, da kratkoročna sanacija obstoječe cevi ne bi bila ustrezna rešitev, saj vsako naslednje deževje povečuje tveganje pred razlitjem fekalij v Savo.

 

MOK je že lani pridobila gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bo treba namestiti tudi novo kanalizacijsko cev. Most, po katerem bo potekal dvosmerni motoriziran promet, bo ustrezno višji, posledično bo deroči vodi kot ob zadnjih ujmah težko dosegljiv. MOK trenutno pospešeno pripravlja podrobno gradbeno dokumentacijo in bo takoj za tem šla v izbiro izvajalca za gradbena dela. Vendar pa kratkoročno ne razpolaga s sredstvi za projekt in izvedbo nove kanalizacije, zato nujno potrebuje denarno pomoč države z naslova preprečevanja škode na javni infrastrukturi za čimprejšnjo realizacijo projekta v celoti. Le tako se bodo izognili odtekanju fekalne vode v Savo.

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj: »Že drugič v treh mesecih je voda prešla kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki. Prvič je deroča voda, ki je nosila veje in naplavine, poškodovala betonski plašč na več mestih, prav tako je poškodovan tudi most, ki smo ga nato zaradi zagotavljanja varnosti zaprli. Kot vidimo, nam narava ne bo prizanašala niti v prihodnje, močni nalivi so vse pogostejši. Če pride do onesnaženja, to ne bo posledica samo za Kranj, ampak za celotno Slovenijo in naprej čez mejo. Zato se je zadeve treba lotiti takoj. Pri tem pa nujno potrebujemo pomoč države.«