Digitalizacija za pospešen razvoj mesta

Poziv k sodelovanju v javni razpravi o osnutku Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Kranj za obdobje 2020–2023

 

Mestna občina Kranj je odprla javno razpravo o osnutku Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Kranja za obdobje 2020 do 2023. S tem želi pridobiti mnenja prebivalcev, gospodarstva in stroke ter tako postaviti temelje za oblikovanje in razvoj skupnega digitalnega okolja. Javna razprava bo trajala do 21. septembra.

 

Mestna občina Kranj (MOK) je svoje strateške usmeritve že opredelila v Trajnostni urbani strategiji MOK do leta 2030, hkrati pa se zaveda, da vsesplošna digitalizacija ni samo trend, ki se mu je treba prilagoditi, ampak tudi izjemna priložnost za pospešen razvoj mestne občine. Premišljena digitalizacija je namreč učinkovito orodje za doseganje ciljev lokalne skupnosti, hkrati pa ponuja tudi priložnost za dvig kakovosti življenja občank in občanov, pospešeno modernizacijo gospodarstva ter boljše upravljanje z mestom.

 

Da bi Mestna občina Kranj kot del sodobnega, pametnega mesta zagotovila tudi urejeno informacijsko okolje z jasno koordinacijo razvoja, povezanimi procesi in platformami, razumljivimi in dostopnimi podatki ter zmogljivo infrastrukturo, je zdaj pripravila še Strategijo digitalnega razvoja. Ta bo služila kot učinkovita podpora vsem procesom v lokalni skupnosti, njihovemu povezovanju, izmenjavi podatkov, okolju za hiter razvoj novih storitev za občane in za sodelovanje vseh deležnikov v mestu tudi pri oblikovanju digitalne podobe Kranja.

 

Zgled, ki mu bo vredno slediti

 

Učinkovita uporaba možnosti digitalnih tehnologij bo doprinesla k večjemu zadovoljstvu občank in občanov, k večji učinkovitosti lokalnega gospodarstva, in to ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja, ki omogočajo tudi dolgoročno premišljeno in nenehno izboljševanja bivanjskega in delovnega okolja v Kranju. Hkrati želi mesto tudi s pomočjo premišljene digitalizacije okrepiti svojo regionalno vlogo in krepiti identiteto sodobne vzorčne lokalne skupnosti, katere zgledom bodo sledila tudi druga okolja.

 

Skupaj do več idej in sodelovanja

 

V želji za skupno oblikovanje lokalnega okolja, ki ga z informacijskega vidika poudarja tudi sama strategija, Mestna občina Kranj v javno razpravo daje osnutek strategije, saj želi pridobiti in upoštevati mnenja prebivalcev, gospodarstva in stroke za razvoj skupnega digitalnega okolja.

 

Od načel do konkretnih rešitev

 

Z osnutkom omenjene strategije se je že seznanil Strateški svet za pametno mesto in pametno skupnost Kranj, predvidoma do konca leta ga bo obravnaval tudi mestni svet. Dokument opredeljuje splošna načela razvoja, pa vendar tudi zelo konkretno določa vsebinska področja delovanja (organizacija, procesi, podatki in tehnologija) ter predlaga konkretne konceptualne rešitve informacijskega okolja (povezovanje, urejanje in odpiranje podatkov in procesov, poenoteno komuniciranje z okoljem, vzpostavitev lokalnega identifikacijskega in plačilnega sistema, urejene in standardizirane razvojne zahteve).

 

Strategija bo določala okvir razvoja, ki bo omogočal povezovanje vseh sistemov v celoto informacijskih rešitev, pri čemer bodo konkretne razvojne projekte oblikovali v izvedbenih dokumentih in ob rednem delovanju mestne uprave ter povezanih subjektov.

 

Strategija v pdf obliki

 

Čas za predloge do 21. septembra

 

MOK tako občanke in občane, podjetja, zavode, nevladne organizacije, laike in strokovnjake na področju digitalizacije vabi, da se s predlogom strategije (objavljen je na spletni strani MOK (zavihek Javni razpisi, naročila, v rubriki Druge javne objave) seznanijo in posredujejo komentarje, kritike, predvsem pa dodatne predloge za izboljšanje strategije, ki bo v prihodnjih letih predstavljala okvir za izgradnjo sodobnega, povezanega in odprtega digitalnega okolja v kranjski občini. Zainteresirani lahko svoje predloge oddajo na elektronski naslov ana.vizovisek@kranj.si (v »Zadevo« naj vpišejo »Digitalna strategija Kranj«), in sicer do 21. septembra 2020, ko se bo javna razprava zaključila.

 

Pametno mesto