Dnevno varstvo starejših - Planina

O projektu

 

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Trajanje operacije: marec 2020 do december 2022

 

Vrednost operacije skupaj =                    1.048.562,55 €

Sofinanciranje (EU 80% + RS 20%) =         350.000,00 €

Lastna sredstva MOK =                                698.562,55 €

 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz mehanizma za razvoj regij, prednostna naložba 9.3.

 

Kratka vsebina projekta:

V Sloveniji narašča starejša populacija. Po oceni Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013- 2020 se bo število oseb, starejših od 65 let, ki jim bo treba zagotoviti storitve dolgotrajne oskrbe s sedanjih 30.000 do leta 2020 povišalo na 40.000, za skoraj 2.000 pa se bo povečalo tudi število oseb v starosti 20-65 let, ki bodo potrebovali tovrstne storitve.

 

V okviru projekta bo Mestna občina Kranj zapuščeni objekt, ki trenutno predstavlja samostoječo poslovno pritlično stavbo namenjeno trgovski dejavnosti, zgrajeno leta 1960, neto tlorisne površine 424,13 m2, uredila v uporabne namene. Objekt je namreč spregledan in opuščen in predstavlja neizkoriščen potencial. Obnova objekta je strateška priložnost za zagotovitev prostora za izvajanje dnevnega varstva starejših ter hkrati ureditev zapuščenega objekta.

 

Operacija obsega obnovo objekta za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let. Tlorisni in višinski gabarit objekta ter lega objekta se ne bo spreminjala. Ostranile se bodo predelne stene, spuščeni stropovi in tlaki, ki se nadomestijo z novimi ter spremenila se bo zunanja podoba objekta. Operacija bo sledila konceptu prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev za lokalno in širše okolje in s tem prispevala k izboljšanju kakovosti skupnostnih storitev oskrbe. Cilj operacije je v načrtovanem obdobju zagotoviti infrastrukturo za vzpostavitev ene enote za izvajanje dnevnega varstva starejših v Mestni občini Kranj za 25 oseb.

 

Z operacijo bomo prispevali k doseganju naslednjih splošnih ciljev:

  • zadostiti prostorskim standardom na področju sociale za izvajanje dnevnega varstva,
  • zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dnevnega varstva dejavnosti v občini,
  • zagotoviti ustrezne pogoje za zagotavljanje dnevnih oblik varstva, za osebe starejše od 65 let,
  • zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
  • zagotoviti kvalitetno izvajanje dejavnosti.

 

Koristne povezave:

https://www.eu-skladi.si/