DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OBJEKTA "VRTEC IN OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA - PŠ CENTER

O projektu

Mestna občina Kranj z obnovo doslej degradiranega objekta izboljšuje kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča tudi za mlade družine,  z obnovo pa dosega tudi boljše prostorske pogoje, izvedbo osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter dostopnost rekreacijskih površin na območju centra Kranja.


Predmetna naložba obsega poseg v degradiran kompleks, ki v naravi predstavlja en objekt, sestavljen iz dveh t.i. kril: vzhodni in zahodni. Zahodno krilo objekta predstavlja delujoč objekt, v katerem poteka program osnovne šole (OŠ), ki ima svoj vhod in naslov Komenskega ulica 2, vzhodno krilo pa je opuščen objekt nekdanje ekonomske srednje šole (naslov Komenskega ulica 4). Ta del je MO Kranj pridobila z menjalno pogodbo z Vlado Republike Slovenije iz leta 2004. Gre za skupno 1.913,17 m² objekta, 820 m² površine zemljišča in skupaj 4.447 m² zunanje površine vzhodnega krila na izjemni lokaciji v središču mesta, ki pa je neizkoriščenih že desetletje, vse od selitve srednje šole v nove prostore srednješolskega centra na obrobje mesta leta 2007. Zahodno krilo objekta (Komenskega 2) je že vse od začetka v lasti MO Kranj in ga upravlja Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Podružnična šola (PŠ) Center.

 

Operacija tako obsega celovito prenovo zapuščenega degradiranega objekta nekdanje srednje ekonomske šole za namene štirih enot vrtca, osmih enot osnovne šole in prostore uprave osnovne šole. Prav tako vključuje opremo (t. i. Vzhodno krilo, Komenskega ulica 4), prenovo fasade (energetska sanacija) in skupne jedilnice obstoječega aktivnega dela objekta Osnovne šole Simona Jenka – Podružnične šole Center (t. i. Zahodno krilo, Komenskega ulica 2) ter prenovo in ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem.

 

Trajanje operacije: 2019-2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). Skupna vrednost  celotnega projekta je nekaj manj kot 6 milijonov evrov, pri čemer bo Mestna občina Kranj iz proračuna prispevala 1,7 milijona evrov, ostalo pa so sredstva EU in Republike Slovenije.

 

Cilji operacije:

  • Zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo prostora znotraj mestnega središča Kranja z oživitvijo opuščenega objekta s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi;
  • izboljšati kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča za mlade družine;
  • izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter rekreacijskih površin na območju mestnega središča Kranja;
  • prispevati k zmanjšanju emisij na območju mestnega središča z zamenjavo energenta in energetsko sanacijo praznega objekta nekdanje ekonomske srednje šole na Komenskega ulici 4 in obstoječega objekta OŠ na Komenskega ulici 2 v mestnem središču Kranja.

 

Video

 

 

image image image