Gorki 2: v Kranju podpisali pogodbo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih Britof, Orehovlje, Predoslje

Današnjega slavnostnega podpisa pogodbe, ki jo je župan Matjaž Rakovec podpisal z Janezom Škrabcem, direktorjem Riko d.o.o., se je udeležil tudi minister dr. Purič. S podpisom pogodbe, v vrednosti 9,8 milijonov evrov, se bo tudi formalno pričel postopek uvedbe v delo in gradnjo, ki jo ob ugodnih vremenskih pogojih napovedujejo v mesecu marcu 2019. Tako bodo lahko stekla dela, s katerimi bo dobrih dva tisoč prebivalcev treh naselij pridobili skupno 12,7 km fekalne kanalizacije, izgrajenih bo 5 črpališč odpadne vode, ki bodo priključena na Centralno čistilno napravo Kranj, obnovljenih 10,7 km vodovoda in 8,6 km meteorne kanalizacije. 2,2 km bo nove javne razsvetljave, za večjo varnost najšibkejših udeležencev prometa, bo sočasno MO Kranj izgradila tudi dolgo pričakovan odsek pločnika v dolžini 250 metrov, ki bo povezal že izgrajena pločnika na SV in JV delu Britofa.

 

Župan je v nagovoru izrazil veselje ob podpisu pogodbe. Prepričan je, da bodo dela dobro stekla, in se tudi v skladu s terminskim planom uspešno zaključila: »Danes podpisana pogodba z izvajalcem gradenj pomeni pričetek projekta GORKI 2. sklop (2.faza) in sicer v aglomeraciji Britof-Predoslje. Prepričan sem, da bomo tudi pogodbo za izgradnjo v aglomeraciji Mlaka, za katero je javno naročilo za izbor izvajalca gradnje še v teku, kmalu podpisali,« je povedal župan Rakovec.

 

»Verjamem, da se z današnjim podpisom izvajalske pogodbe začenja končno poglavje pri reševanju odpadnih voda v Kranju in njegovi okolici - na področju Kranjskega in Sorškega polja. Prvo fazo ste tudi s pomočjo evropskih sredstev uspešno zaključili, s čimer ste dokazali, da znate uspešno izpeljati velike kohezijske okoljske projekte. Čestitam vam za to, prav tako pa vam čestitam tudi za vse korake, ki ste jih že naredili.« Prav področje voda, pa naj bo to pitna, odpadna ali poplavna voda, je eno najbolj izpostavljenih okoljskih izzivov in ne nazadnje nalog lokalnih skupnosti in tudi države. Urejena, kakovostna in zanesljiva vodooskrba ter druga komunalna infrastruktura namreč po mnenju ministra pomembno določajo kakovost življenja prebivalk in prebivalcev, zato vanj vlagamo veliko energije in sredstev, tudi evropskih, je povedal minister.

 

Janez Škrabec, direktor izvajalca gradenj, Riko d.o.o., ki bo skupaj s Pirc gradnje zgradil infrastrukturo v Predosljah, Orehovlju in Britofu, je v svojem nagovoru obljubil resen pristop k pogodbi in izvedbo v rokih. Kot je poudaril so številni že izvedeni projekti tako doma kot v tujini dobra napoved v sodelovanje. »Prav projekta v Predosljah se še posebej veselim, saj sem tam preživel svoje otroštvo,« je v zaključni besedi zaupal direktor Riko d.o.o.

Kategorije:
sporocila-za-javnost