Gradbeno dovoljenje za most Jama–Prebačevo

Občutno krajša povezava med levim in desnim bregom Save

 

Kranj, 12. avgust 2022 – V Mestni občini Kranj in Občini Šenčur so prejeli pravnomočno gradbeno dovoljenje za postavitev mostu za pešce in kolesarje čez kanjon Save med naseljema Jama na desnem bregu in Prebačevim na levem bregu Save. To je dolgoletna želja prebivalcev omenjenih naselij in širše, saj bo zdaj razdalja do sosednjega brega namesto več kilometrov dolga le nekaj sto metrov. Vrednost projekta, ki naj bi ga začeli uresničevati prihodnje leto, je ocenjena na okoli 1,5 milijona evrov.

 

Izgradnja mostu čez kanjon reke Save, namenjenega pešcem in kolesarjem, v skupni dolžini 123 metra in širine 3,5 metra, je projekt, ki ga Mestna občina Kranj (MOK) udejanja skupaj z Občino Šenčur. V preteklem obdobju je bilo v to vloženega že veliko truda: najprej v uskladitev trase, nato v pridobivanje zemljišč, pri čemer sta se aktivno angažirala oba župana občin, župan MOK Matjaž Rakovec in župan Šenčurja Ciril Kozjek. Na koncu je bilo treba pridobiti še vsa potrebna soglasja, kar je bila zahtevna naloga, saj most poteka preko kanjona reke Save, ki je naravovarstveno zaščiteno območje.

 

Most, ki se bo imenoval po Simonu Jenku, v bližnji Podreči rojenem pesniku, ki je mladost preživel v še bolj bližnjih Prašah, bo bistveno skrajšal potovanje in enega brega Save na drugega. Zdaj prebivalci potrebujejo skoraj 10 kilometrov, da pripotujejo na sosednji breg: najbližji, Delavski most, je štiri kilometre oddaljen od lokacije proti Kranju, proti Medvodam pa je naslednji most oddaljen kar šest kilometrov. Z vzpostavitvijo novega mostu pa bodo občani Kranja na desnem bregu ter občani Šenčurja in prebivalci bližnjih Hrastij na levem bregu Save dobili bistveno skrajšano povezavo do sosednjega brega, vsega skupaj le nekaj 100 metrov.

V Kranju in Šenčurju načrtujejo, da bi lahko z gradnjo približno 1,5 milijona evrov vredne investicije začeli že v letu 2023, bo pa to povezano tudi s črpanjem evropskih sredstev, ki jih bodo poskušali pridobiti v ta namen. Trenutno še čakajo na ustrezne mehanizme iz nove finančne evropske perspektive.

 

»Zagotovo bo to eden bolj pomembnih projektov predvsem za krajane desnega brega Save in še dodatna pridobitev ob rekonstrukciji ceste Breg–Mavčiče, katere druga faza, na odseku Praše–Jama, se bo v kratkem zaključila. Most pa bo pomemben tudi za nadaljnji turistični razvoj območja na obeh bregovih Save in območja Mavškega oziroma Trbojskega jezera. Upamo, da čim prej pridobimo še evropsko sofinanciranje in s šenčursko občino nadaljujemo to naše uspešno sodelovanje,« je povedal župan Matjaž Rakovec.

 

V načrtu še nove premostitve

V MOK sicer načrtujejo še več premostitvenih objektov, ki bodo prebivalcem olajšali življenje in potovanja na trajnostni način, obenem pa turistično oživili območja z lažjim dostopom do lepot Mestne občine Kranj, ki leži ob sotočju dveh pomembnih slovenskih rek.

 

Trenutno je v končni fazi projektiranja povezava za pešce in kolesarje čez reko Kokro ob IBI centru Primskovo do Športnega centra Stanka Mlakarja, pri koncu pa je tudi projektiranje novega dvosmernega mostu za motoriziran promet s kolesarskimi pasovi čez reko Savo, ki bo nadomestil neustrezni most pri Planiki. V bližnji prihodnosti namerava MOK z občino Naklo naročiti še projektiranje mostu za pešce in kolesarje čez reko Savo med Besnico (Pešnico) in Okroglim, v načrtu pa je tudi izvedba javnega natečaja za projektiranje novega mostu čez Kokro med Pungartom in Skalico oziroma Planino.

 

 

Tako naj bi bil videti novi most med Jamo in Prebačevim.

 


Lokacija načrtovanega mostu med Jamo in Prebačevim.