Intenzivna obnova intervencijskih poti v Kranju

Mestna uprava Kranj je v sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj v letu 2017 ustanovila skupino za pregled in obnovitev intervencijskih poti na območju mestne občine Kranj.

Cilj skupine je pregledati območje mestne občine Kranj ter skladno z 9a. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur. l., št. 52/07, 34/11 in 101/11) obnoviti intervencijske poti z namenom zagotoviti večjo varnost občanov in zmanjšati odzivne čase intervencijskih ekip zaradi nedostopnosti do objektov. Skupina je v letu 2018 zaključila projekt intervencijskih poti na območju Klanca v Kranju. V letu 2019 se bodo obnovile intervencijske poti na območju Primskovega,  ter pripravili vse za obnovitev intervencijskih poti na območju Huj in Planine.

 

V prihodnosti načrtujemo obnovo intervencijskih poti na ostalih območjih večstanovanjskih zgradb in javnih zavodov.

Kategorije:
promet