Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3075 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR SA 8, na zemljiščih s parc. št. 508/2, 508/4, 509/14, 511/25 in 511/37

19. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

« Nazaj na seznam razgrnitev