Javni poziv za opravljanje prostovoljnega dela v pobratenem mestu

Mestna občina Kranj je danes na spletni strani objavila javni poziv za opravljane prostovoljnega dela v francoskem pobratenem mestu La Ciotat. V projektu sodelujejo Genova (Italija), Singen (Nemčija), Pecs (Madžarska), Krakow (Poljska), Kranj (Slovenija), Barcelona (Španija). Projekt financirajo Evropska unija v sodelovanju s francoskim vladnim inštitucijami.

 

Podrobnosti javnega poziva:

Javni poziv je namenjen osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju MO Kranj. Pričetek prostovoljnega dela na področju družbenih dejavnosti, kot so sociala, šport, kultura, izobraževanje, bo v mesecu aprilu 2019 in bo trajalo šest (6) mesecev. Prostovoljcu se krijejo stroški nastanitve, zdravstveno zavarovanje, ter mesečno pavšalno nadomestilo v višini 522,87 EUR. Prostovoljec sam krije stroške povratne letalske vozovnice in druge stroške, ki nastanejo pri prostočasnih dejavnostih v mestu.

 

Razpisni pogoji:

Na javni poziv se lahko prijavijo osebe stare med 18 in 25 let z veljavnim osebnim dokumentom, ki so opravilno sposobne (niso sodno preganjane zaradi naklepnega kaznivega dejanja).

 

Prijava in rok prijave:

Prijava naj poleg zahtevane dokumentacije vsebuje še motivacijsko pismo ter druga priznanja ali diplome osvojene na tekmovanjih ali neformalnih izobraževanjih. Prijave Mestna uprava Kranj sprejema izključno prek elektronske pošte na naslov international@kranj.sido 22. marca 2019, do 12. ure.

 

Dodatne informacije so na voljo v javnem pozivu, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj v zavihku javni razpisi, naročila…

Kategorije:
izobrazevanje