Medijsko središče

Kaj boste ukrenili, da bo Kranj čistejši?

Žalostno, a resnično. V urbanem in naravnem okolju se kopiči čedalje več odpadkov, predvsem odvrženih zaščitnih mask, rokavic in raznovrstne embalaže. Letošnjo čistilno akcijo Očistimo Kranj – Kran' ni več usran 2020 bomo zaradi epidemije virusa covid-19 izvedli šele, ko se bodo razmere umirile. Bomo pa v sredo, 29. aprila 2020, predstavniki Mestne občine Kranj, Civilne zaščite MOK in njenih enot, Komunale Kranj, Medobčinskega inšpektorata Kranj ter krajevnih skupnosti na terenu evidentirali z odpadki najbolj obremenjene točke, da bo poznejša čistilna akcija čim bolj učinkovita.

 

Ogledali si bomo najbolj kritične točke, popisali za kakšno vrsto odpadkov gre (nevarni, gradbeni, gospodinjski ali drugi) in stanje tudi fotografirali. Pridobljene podatke o (najbolj) onesnaženih terenih bomo vnesli v digitalni kataster črnih točk, ki bo v kratkem dostopen na spletnih straneh MOK. Seznam in popis črnih točk bo nato služil kot dobro izhodišče za lažje načrtovanje aktivnosti na veliki čistilni akciji, saj se bo pokazalo, kje so potrebe po čiščenju najbolj nujne, kako veliki zabojniki, orodje ali zaščitna oprema bodo potrebni za odvoz odpadkov.

 

Sicer pa občane na vse možne načine opozarjamo in opominjamo, naj se odpadkov ne odmetava v naravo, pač pa se jih odnese s seboj in odloži v primerne zabojnike ali ekološke otoke.