Medijsko središče

Kaj se dogaja z nekdanjim delavskim domom v Stražišču?

Investitor, podjetje Clipplus, d. o. o., je že oddal vlogo na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da naj bi s prenovo nekdanjega Tekstilindusovega samskega doma na Delavski cesti v Stražišču po načrtih začeli že letos jeseni. Stavbo, ki bo imela dva dela – večjega na zahodni strani in manjšega, ločenega na vzhodni strani –,  bodo v celoti prenovili v skladu z današnjimi standardi. V njem bo ob zaključku projekta 59 funkcionalnih stanovanj: v večjem objektu 44, v manjšem 15 stanovanj. Hkrati bo to prispevalo h kakovosti življenja prebivalcev vseh generacij, še posebej pa k boljšim pogojem za mlade družine v naši občini.