Kulturne ustanove, javni zavodi in skladi

 

Zavod za turizem in kulturo Kranj

Zavod od leta 2015 dalje izvaja tudi dejavnosti na področju kulture. Pristojnosti zavoda na področju kulture so trajno in nemoteno izvajanje kulturnega programa ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih vizualne, glasbene, uprizoritvene umetnosti ter drugih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Zavod izvaja naloge s področja kulturne vzgoje in skrbi tudi za izvajanje, koordinacijo in promocijo prireditev.  Zavod za turizem in kulturo Kranj upravlja z naslednjimi objekti: Letno gledališče Khislstein, Kavarna Khislstein 12.56, Rovi pod starim Kranjem.

 

Zavod za turizem in kulturo Kranj v letu organizira preko 45 prireditev, ki jih je skupno obiskalo 100.559 obiskovalcev, kar v povprečju pomeni 2235 obiskovalcev na dogodek.

 

Gorenjski muzej

Modeli dediščine, ki jih zbira, hrani, raziskuje in predstavlja Gorenjski muzej, so namenjeni sodobnim potrebam in so v oporo pri tvorbi in vzdrževanju regionalne in lokalnih identitet ter v navdih in pomoč za iskanje rešitev sodobnih kulturnih problemov ljudi na Gorenjskem in širše.

 

Svoje poslanstvo gradijo na podlagi nosilnih zbirk: arheološke, etnološke, zbirke ljudske umetnosti, starejše, umetnostne, kulturne in novejše zgodovine ter sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske in prešerniane.

 

Muzej je usmerjen v nenehno komuniciranje z okoljem - dediščino predstavljajo z razstavami, publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih.

  

Mestna knjižnica Kranj

Mestna knjižnica Kranj je splošna knjižnica, ki deluje v občinah Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Namenjena je zadovoljevanju potreb prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju in utrjevanju pismenosti. Njeni splošni cilji zajemajo: omogočanje dostopa do gradiva in informacij ter uporabo gradiva, seznanjanje z dosežki ustvarjanja različnih kultur, posredovanje informacij lokalnega značaja ter aktivno sodelovanje pri vseživljenjskem učenju, utrjevanju bralne kulture in informacijskem opismenjevanju ter omogočanje aktivnega ter ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Za te namene prebivalcem ponuja poleg gradiv tudi prostor in opremo.

 

Mestna knjižnica Kranj

Mestna knjižnica Kranj, Foto: Mare Mutić

 

Tako prispeva k splošnemu kulturnemu in izobrazbenemu razvoju posameznikov in socialnih skupin na območju svojega delovanja. Ob tem pa razvija tudi strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti na širšem območju Gorenjske.

 

Knjižnica izvaja tudi dodatne ali posebne naloge osrednje območne knjižnice za Gorenjsko. V skladu z zakonom izvajanje teh nalog financira Ministrstvo za kulturo RS. Naloge osrednje območne knjižnice izpolnjuje v sodelovanju z drugimi osrednjimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in na območju Gorenjske v skupnih projektih z drugimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami.

 

Prešernovo gledališče Kranj

Prešernovo gledališče Kranj je eno izmed najmanjših, a zelo ambicioznih slovenskih repertoarnih gledališč, ki je v slovenskem gledališkem prostoru prepoznavno po družbeno angažiranih uprizoritvah sodobnih (domačih in tujih) dramatikov. 

 

V ansamblu je je devet igralcev in devetnajst zaposlenih v upravi in tehniki. Člani gledališča so v preteklih letih prejeli številne nagrade, med drugim na različnih gledaliških festivalih doma in v tujini. 

 

V gledališču vsako leto organizirajo Teden slovenske drame, festival, na katerem se  predstavijo najboljše uprizoritve, ki so v Sloveniji in tujini nastale na osnovi slovenskih dramskih besedil. Prav zato uprizarjajo in z dramskimi delavnicami podpirajo sodobno slovensko dramatiko. Posebno pozornost posvečajo tudi kakovostnim uprizoritvam za otroke in mladino.

 

Prešernovo gledališče Kranj

 

Galerije

 

Mala galerija Likovnega društva Kranj

 

Galerija v stolpu Škrlovec (Galerija Janeza Puharja)

 

Layerjeva hiša

 

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj

Pavšlarjeva hiša, Glavni trg 18, 4000 Kranj

 

Galerija mestne občine Kranj

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

Galerija Kranjske hiše

Mestna hiša, Glavni trg 4, 4000 Kranj

 

Galerija Pungert 

Cafe Galerija Pungert, Trubarjev trg 6, 4000 Kranj

 

Svetosavska galerija

Svetosavsko kulturno središče, Huje 17, 4000 Kranj

 

Galerija preddverje Zavarovalnice Triglav

Zavarovalnica Triglav Kranj, Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

 

Druge javne ustanove, zavodi in skladi 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Kranj

Glavni trg 7, 4000 Kranj

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine

 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj