Starejši občani

Standardni projekt: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje

 

PANGeA

 

sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

 

Mestna občina Kranj kot partnerka v projektu Pangea obvešča občane in občanke Gorenjske, da je bila 25. septembra 2014 otvoritev gibalnega parka zdravja za starejše občane in občanke v Športnem parku Kranj, ob atletski stezi.

 

Na voljo je pet standardnih naprav in en sklop naprav na katerem je možnost izvajanja osmih različnih vaj. Na vseh napravah skupaj je možno izvajati 46 različnih vaj. Vse vaje so aerobne vaje, kjer se dela na svoji lastni teži in ne more priti do poškodb zglobov in mišičevja. Naprave so primerne tudi za pomoč pri okrevanju po raznih poškodbah, operacijah, kapi ipd..

 

Z gibalnim parkom zdravja za starejše občane in občanke lahko omogočimo starejšim, da ostanejo fizično aktivni. Z novimi napravami, pri katerih je poudarek na vajah za srce in raztezanju, poskrbimo za ustrezno vadbo starejših. Rezultat se kaže v splošni boljši kondiciji, bolj vzdržljivem srcu, nižjem krvnem pritisku in pravilni poti k bolj zdravemu načinu življenja.

 

Vrednost projekta partnerke Mestne občine Kranj znaša 34.571,53 eur (od tega ESRR 29.386,00 eur, MGRT 3.457,00 eur in lastna sredstva Mestne občine Kranj 1.739,00 eur). Za pripravo postavitve gibalnega parka zdravja za starejše je Mestna občina Kranj namenila še dodatna sredstva v višini 5.000,00 eur.

 

Projekt PANGeA - Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje s svojimi aktivnostmi proučuje stanje slovenskih in italijanskih starejših odraslih in išče dejavnike zdravega staranja. Pri tem gre za prvo tako široko epidemiološko študijo, neposredno vpeto v okolje. Je triletni projekt, ki poteka pod vodstvom Inštituta za kineziološke raziskave, Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in pri katerem sodelujejo številne inštitucije iz Slovenije in Italije. Kot neposreden produkt pridobljenega znanja smo v septembru 2014 v Kopru, Ljubljani in Kranju v sodelovanju z lokalnimi partnerji postavili gibalne parke zdravja za starejše občane z namenom zagotavljanja varne in primerne vadbe za zdravo staranje.

 

Oglejte si zgibanko, ki smo jo pripravili v okviru projekta PANGeA

Zgibanka

Zgibanka