PROF. DR. BORIS PATERNU †

Profesor dr. Boris Paternu je bil redni predavatelj na mednarodnih in nacionalnih slavističnih kongresih, predaval je na več kot 15 univerzah po svetu, na različnih znanstvenih konferencah, med drugim tudi na Nobelovem simpoziju. Leta 1979 je bil izvoljen v članstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

 

Strokovno je organiziral ljubljansko serijo slovenističnih simpozijev Obdobja in urejal osrednje slovenske slovenistične publikacije, bil je tudi član uredniškega odbora in avtor člankov za Kranjski zbornik. Vrh njegove ustvarjalnosti predstavlja monografija France Prešeren in njegovo pesniško delo, s katero je tudi v Kranju pustil svoj neizbrisen pečat.