NACE ŠUMI †

Nace Šumi je bil slovenski umetnostni zgodovinar, rojen v ugledni družini. Tri leta je preživel v taborišču Dachau med vojno. Diplomiral je leta 1950 in doktoriral deset let kasneje. Poučeval je na Filozofski fakulteti v Ljubljani in bil docent ter profesor. Izstopal je kot poznavalec arhitekture, sodeloval z znanimi arhitekti in se posvetil ohranjanju arhitekturne dediščine.

 

Njegovo znanstveno delo je pomembno vplivalo na slovensko umetnostnozgodovinsko stroko. Ustanovil je Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, bil predsednik Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva ter urednik Zbornika za umetnostno zgodovino.

 

Bil je pisec, urednik in snovalec mnogih projektov, številni med njimi so bili povezani z mestom Kranj. Njegova strast in predanost so prispevali k uresničitvi zamisli o stalni zbirki Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost. Kljub srčni predanosti konzervatorstvu in veliki ljubezni do umetnostne zgodovine je vedno ostal povezan s sodobnimi ustvarjalci. S svojim delom in strastjo je pustil trajen pečat v kulturnem življenju mesta.