MAG. DRAGO ŠTEFE

Drago Štefe je svojo kariero posvetil energetiki in kar 23 let preživel na čelu podjetja Elektro Gorenjska. V letih 1982-1987 je bil kot predsednik elektrogospodarstva in premogovništva odgovoren za razširjeno reprodukcijo v sistemu. Pet let je zastopal slovensko distribucijo v jugoslovanskem elektrogospodarstvu.

 

Sodeloval je v mnogih strokovno tehničnih in ekonomskih komisijah elektro gospodarstva. Bil je delegat v svetu Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, predsednik združenja za energetiko Slovenije, član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in član organov slovenskega nacionalnega komiteja WEC (World Energy Council). Bil je tudi član Planiškega komiteja. Vodil je odbor za elektrifikacijo Bolnišnice Franja. Deloval je tudi v projektnem svetu za celostno ureditev starega Kranja.