ANDREJ BABIČ †

Andrej Babič je poklicno pot pričel kot tajnik krajevnega odbora Britof‑Suha. Ustanovil je trgovsko podjetje »Britof‑Kokrica‑Visoko« in je bil med najbolj zaslužnimi za izgradnjo devetnajstih zadružnih domov po Gorenjski.

 

Postal je prvi predsednik Krajevne skupnosti Primskovo, bil ustanovitelj turistične zveze občine Kranj in soustanovitelj Gorenjske turistične zveze. Kar 20 let je vodil turistično patruljo Slovenije, bil predsednik Nadzornega odbora Turistične zveze Jugoslavije, več zaporednih mandatov pa tudi predsednik Združenja borcev NOB Kranj.

Bil je prejemnik dveh zlatih plaket Združenja gostinstva in turizma Slovenije, plakete Turistične zveze Jugoslavije, častnega znaka svobode Slovenije in drugih priznanj.

 

Poznali smo ga tudi kot lucidnega ljubiteljskega fotografa, ki je več kot pol stoletja dokumentiral motiviko Kranja in Gorenjske. Njegove fotografske razstave so mlajšim generacijam omogočale vpogled v narodov zgodovinski spomin, s svojim bogatim življenjskim opusom družbeno-političnega delovanja pa je pomembno prispeval k ugledu in napredku občine in širše družbene skupnosti.

 

Andrej Babič je imel velike zasluge za ohranjanje spomina na polpreteklo zgodovino in za krepitev domoljubja ter je nedvomno predstavljal enega najbolj žlahtnih promotorjev mesta Kranja.