ANTON REŠEK

Anton Rešek je prejemnik naziva častni občan MO Kranj za leto 2020 zaradi ohranjanja vrednot in zgodovinskega spomina o razvoju slovenske samostojnosti in enotnosti.  

 

Anton Rešek je prevzel vodenje OZVVS Kranj, ki povezuje veterane MO Kranj, občin Šenčur, Cerklje, Jezersko, Preddvor in Naklo v letu 2001. V obdobju njegovega predsedovanja je združenje razvilo svoj prapor in pridobilo prostore za svoje delovanje na območju vojašnice Petra Petriča Kranj. Kot predsednik je najbolj zaslužen, da so v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever Gorenjska postavili obeležje žrtvam osamosvojitvene vojne na območju letališča na Brniku. Poleg tega obeležja je bilo na njegovo pobudo s PVD Sever Gorenjska postavljeno obeležje na Jezerskem vrhu. Prav tako je bilo postavljenih več obeležij na objektih, v katerih so bila »tajna skladišča orožja in ostale opreme teritorialne obrambe«.