Kultura

Kultura je temeljna vrednota sama po sebi. Je temelj človekovega samouresničevanja. Dviguje nivo kakovosti življenja vseh meščank in meščanov. Kultura je tista, ki pripomore k zgraditvi zavedanja o skupni identiteti, skupnem bivanju. Ima trajno duhovno vrednost, ki se ne izkazuje z neposrednimi ekonomskimi učinki.

 

Mesto Kranj je Prešernovo mesto, ki velik poudarek namenja prav kulturi. Kulturni utrip mesta pospešujejo številne ustanove, ki izvajajo svojo dejavnost tudi na širšem regijskem prostoru: Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Zavod za varstvo kulturne dediščine OI Kranj, Zgodovinski arhiv Ljubljana – OE Kranj, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Kranj.

 

Poleg institucionalne kulture imamo v Kranju razvito pestro paleto društvene dejavnosti. Na območju Mestne občine Kranj deluje okrog  68 izvajalcev programov in projektov.

 

Na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je najbolj razvite glasbene dejavnosti (14 produkcijskih skupin), folklorne dejavnosti (12 produkcijskih skupin), gledališke dejavnosti (11 produkcijskih skupin), likovne dejavnosti (6 produkcijskih skupin), plesne dejavnosti (5 produkcijskih skupin), foto – film- video dejavnosti (5 produkcijskih skupin), lutkovne dejavnosti (3 produkcijske skupine), literarne dejavnosti (2 produkcijski skupini) in s področja  delovanja zvez društev (2 zvezi društev).

Mestna občina Kranj letno sofinancira okrog 80 kulturnih projektov, ki se izvajajo na območju občine.


Večje odmevnejše prireditve:

 • Teden slovenske drame,
 • Teden mladih,
 • Jazz kamp Kranj,
 • Prešernov smenj,
 • Prešerno poletje,
 • Prešerni december,
 • Prešerni karneval,
 • Vinska pot,
 • Mednarodni festival likovnih umetnosti,
 • Mednarodni festival sodobnega kolaža – KAOS,
 • Kranfest,
 • prireditve v Letnem gledališču Khislstein,
 • in mnoge druge.

 

Prešernov gaj je ena od bolj obiskanih kulturno zgodovinskih posebnosti, mesto in podeželje pa ponujata široko paleto ljubiteljskih dejavnosti.

 

Prešernov gaj

Prešenov gaj je ena bolj obiskanih kulturnih znamenitosti, Foto: Fotomorgana

 

Kranj je pomembo stičišče kulturnega dogajanja tudi v regionalnem pogledu, Layerjeva hiša, Khiselstein, Transatiton in druga prizorišča pa vsakega obiskovalca prepričajo o Kranju - mestu kulture in kulturnikov.

 

V Kranju sta bila rojena velikana slovenskega filma, režiserja France Štiglic in Boštjan Hladnik kar samo dokazuje kulturno tradicijo in izročilo.