Mladi v Kranju 

Mestna občina Kranj si želi oblikovati ugodno okolje za mlade in njihove družine, za aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa v Mestni občini Kranj. Zanimajo nas odzivi potreb mladih, z aktivnostmi in možnostmi, ki jih ponujajo javni zavodi in mladinske nevladne organizacije, želimo si oblikovati smernice za razvoj mladim prijaznega Kranja.

 

Mladi in organizacije, ki delajo z mladimi in za mlade so najpomembnejši pri oblikovanju ugodnega okolja za mlade in njihove družine, zato želimo vse  zainteresirane s področja mladinske dejavnosti še bolj povezati. 

 

V Kranju deluje preko 24 mladinskih organizacij

V Kranju deluje preko 24 mladinskih organizacij. MOK vsako leto razpiše razpis izključno za mladinske projekte, skupna vrednost razpisa v zadnjem letu, leto 2019 je znašala 77.000,00 EUR. V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov mladih sofinanciramo dejavnosti predvsem s področij:

 • prosti čas,
 • izobraževanje
 • mladinska organiziranja v obliki taborniških društev.

 

Kako lahko mladi izrazijo svoje mnenje?

 • Mladi v občini (povezava z odločevalci) imajo možnost vpliva preko svetniških skupin kot tudi direktno preko mestne uprave, kjer predstavijo svoja mnenja in predloge;
 • Predstavniki lokalne skupnosti se udeležujejo okroglih miz, srečanj, obiskov, delavnic z društvi, ki se ukvarjajo z mladinsko dejavnostjo, s šolami;
 • Mladi se povezujejo s pristojnim mestnim uradom, ki obvešča župana in mestno upravo o njihovih potrebah;
 • Škrlovec - dnevni center za mlade in družine ter Družinski center v sklopu Medgeneracijskega centra Kranj.

 

Škrlovec

Škrlovec je socialno preventivni program, ki nudi psihosocialno pomoč otrokom, mladostnikom, mladim in njihovim staršem, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi težavami in zaradi svoje stiske potrebujejo podporo in pomoč. V dejavnosti Škrlovca se lahko vključijo otroci, mladostniki in mladi od 10. do 20. leta starosti ter njihove družine. Dejavnosti Škrlovca so namenjene tistim otrokom in mladostnikom, ki imajo težave v procesu odraščanja oz. so prikrajšani za normalno družinsko življenje.

 

Osnovne dejavnosti Škrlovca - dnevnega centra za mlade in družine so:

 • svetovalno delo z uporabnikom in družino
 • skupinsko delo z mladostniki
 • skupinsko preživljanje prostega časa z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
 • skupinsko preživljanje počitnic z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
 • organiziranje taborov za otroke in mladostnike ter razne spremljevalne dejavnosti

 

Kovačnica - coworking prostor

Vzpostavljen je projekt Kovačnica, coworking prostor, kjer so mladi vabljeni k sodelovanju in tudi aktivno sodelujejo. Je program in prostor za spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti mladih z namenom oblikovanja obetavnih idej in sposobnosti talentov. Cilji Kovačnice so populariziranje in motiviranje za ustvarjalnost in podjetnost ter privabljanje ustvarjalne posameznike različnih strok, selekcioniranje perspektivnih idej in talentov, razvijanje poslovne priložnosti ter usposobljene kadre, realiziranje inovacij v novih in obstoječih malih in srednjih podjetjih in zagotavljanje so-delovnega prostora za naštete dejavnosti;

 

Mladi v Kranju - Kovačnica

Kovači v Kovačnici kujejo ideje, Foto: coworker.si

 

Podjetniški krožki

V okviru spodbujanja inovativnosti in podjetnosti organiziramo podjetniške krožke v osnovnih šolah (posebni krožki za mlade z vsebinami, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost), delavnice za nadarjene učenke in učence (z vsebinami, kot so multimedija, sodobni internet, aplikacije za pametne telefone…);

 

Prebojniki

Preko različnih institucij spodbujamo tudi »prebojnike«, mlade talente, ki dosežejo nadpovprečne uspehe.

 

MP

Maja Pritekelj Brus

T: 04 237 33 71 

E: maja.pritekelj@kranj.si