Akti

Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK (Uradni list RS, št. 7/19)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 7/19)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 7/19)

Sklep o uvrstitvi ravnatelja Kranjskih vrtcev v plačni razred

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 15/18)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 1/17)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 11/2015)

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – uradno prečiščeno besedilo (UPB2), Uradni list RS, št. 17/2014

Sklep o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oz. končati poslovalni čas vrtca (Uradni list RS, št. 32/07),

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 99/06),

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK (Uradni list RS, št. 67/12)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK (Uradni list RS, št. 6/16)

Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 54/17)

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/17)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 54/17)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 67/17)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 77/17)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 131/20)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 131/20)

Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni Pri Dobri Vesni (Uradni list RS, št. 131/20)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 131/20)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 202/20)