Parkirišča

Parkirišča v lasti Mestne občine Kranj upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o..

Komunala Kranj ima v najemu in upravljanju tudi parkirišči Stara Sava in Delavski dom.

 

Na parkiriščih, na katerih je parkiranje plačljivo, uporabniki parkirnino lahko plačajo z gotovino, s parkirno kartico Mestne občine Kranj, mobilnimi telefoni (SMS ali aplikacija ParkMeWise) ali plačilno-kreditnimi karticami, ki so navedene na parkomatu (vsi parkomati nimajo možnosti plačila s plačilno-kreditno kartico).

 

 

Parkirna kartica

Uporabnik lahko s posamezno parkirno kartico, ki jo izda Mestna občina Kranj, pridobi pravico brezplačnega parkiranja. S parkirno kartico lahko vsak dan brezplačno parkirate, vendar največ enkrat dnevno:

 

 • eno uro na parkirišču Občina, na parkirišču Brioni, na parkirišču Delavski dom ter na parkirnih mestih na Mladinski in Stritarjevi ulici,
 • dve uri na parkirišču Sejmišče.

 

Poleg brezplačnega eno- ali dvournega parkiranja na zgoraj navedenih parkiriščih kartica omogoča tudi plačevanje parkirnine na plačljivih parkiriščih. Parkirno kartico imate vedno pri roki, tako da, na primer, ni treba iskati ustreznih kovancev ali uporabljati mobilnega telefona za plačevanje parkirnine. Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja.

 

Parkirna kartica Mestne občine Kranj velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.

 

Parkirno kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, pri avtomatu pred stavbo Mestne občine Kranj ali v Turistično-informacijskem centru na Glavnem trgu 2 v Kranju.

 

 

Parkirišča za kratkotrajno parkiranje do dve uri v coni 1

 

 • parkirišče Občina (pred stavbo Mestne občine Kranj)
 • parkirišče Brioni (na ploščadi Brioni)
 • parkirišče Delavski Dom (Slovenski trg 6, 7)

 

Prva ura na parkiriščih za kratkotrajno parkiranje je brezplačna s parkirno kartico Mestne občine Kranj, vendar največ enkrat dnevno. Za vsako nadaljnjo uro je cena parkiranja en evro. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

 •  parkirišče Globus 1 in parkirišče Globus 2 (med Delavskim domom in Globusom)
  Parkirnina za eno uro znaša en evro. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

 

Parkirišča za dolgotrajno parkiranje v coni 2

 

Podcona C2-A
 •     parkirišče Sejmišče

S parkirnim listkom je prva ura parkiranja brezplačna. S parkirno kartico Mestne občine Kranj sta prvi dve uri parkiranja brezplačni, vendar največ enkrat dnevno. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno, brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 •  parkirišče Jelenov klanec (Ljubljanska cesta)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkirišče je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci z dovolilnico in imetniki abonmajev.

 

Podcona C2-B

 •  parkirišče Huje – zunanje (Likozarjeva ulica)

Prvi dve uri parkiranja s parkirnim listkom sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

 

 •   parkirišče Huje za zapornico
  Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico in imetniki abonmajev.

 

 •   parkirišče Čebelica za zapornico (Cesta 1. maja)
  Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.

 

Podcona C2-D

 • parkirna mesta na Cesti Staneta Žagarja-1 (od križišča z Oldhamsko cesto do krožišča Bitcoin)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Komenskega ulici

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro.

 

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike abonmajev je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

 

 • parkirna mesta na Partizanski ulici

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike abonmajev je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

 

Podcona C2-E

 •   parkirna mesta na Mladinski ulici

Prva ura parkiranja s parkirno kartico Mestne občine Kranj je brezplačna, vendar največ enkrat dnevno. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 •   parkirna mesta na Stritarjevi ulici

Prva ura parkiranja s parkirno kartico Mestne občine Kranj je brezplačna, vendar največ enkrat dnevno. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Gregorčičevi ulici

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Cesti Staneta Žagarja-2 (od krožišča Bitcoin do križišča z Bleiweisovo cesto )

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

 

Podcona C2-F

 •  parkirišče Gorenjska banka (poševna parkirna mesta pred Gorenjsko banko, Bleiweisova ulica)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

 

Podcona C2-G

 • parkirna mesta na Gosposvetska ulica

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

 

Podcona C2-H
•    parkirišče Zdravstveni dom za zapornico (Kidričeva cesta)

Prva ura parkiranja je brezplačna. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki abonmajev.

 

Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

 

Parkirišča v najemu in upravljanju Komunale Kranj

 

Komunala Kranj upravlja  parkirišče Stara Sava (Gregorčičeva ulica), ki je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela.

 

Zgornji del parkirišča Stara Sava

Prva ura parkiranja je brezplačna. Nadaljnja ura je 1 evro. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro. Parkirnina se ne zaračunava na dela proste dneve.

Spodnji del parkirišča Stara Sava je namenjen:

 • abonentom; cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 33 evrov na mesec. V primeru neupravičenega vstopa se ne glede na čas parkiranja zaračuna cena enodnevnega parkiranja v znesku 8 evrov;
 • postajališču za avtodome; opremljeno je s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Dnevno parkiranje za avtodome je 8 evrov, cena vode za enkratno polnjenje je 0,50 €/40 l, priklop na elektriko 0,20 €/1 kWh. 

 

Parkirni abonma

Na spodnjem delu parkirišča Huje za zapornico, na parkirišču Sejmišče ter Zdravstveni dom  in na parkirnih mestih na Mladinski ulici, Stritarjevi ulici, Gregorčičevi ulici, Cesti Staneta Žagarja, Komenskega ulici in Partizanski ulici je možno pridobiti parkirni abonma. Ker je število mesečnih abonmajev omejeno, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. Vlogo za parkirni abonma lahko oddate na elektronski naslov abonma@komunala-kranj.si ali na spletni strani https://dovolilnice.kranj.si. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje v tej podconi. Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni 2 znaša 40 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 400 evrov.

 

Vstop v staro mestno jedro Kranj

 

Komunala Kranj upravlja tudi z vstopno-izstopnim sistemom v staro mestno jedro Kranja, ki je območje za pešce in kjer velja naslednji režim parkiranja.

 • Dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj.
 • Dovoljenje za enkraten vstop stane 5 evrov. Ta omogoča parkiranje na parkirnih mestih v starem mestnem jedru do 2 uri od vstopa. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
 • Dovoljenje za dnevni dostop znaša 10 evrov. Ta omogoča večkratni vstop z vozilom v staro mestno jedro v 24 urah od prvega vstopa. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
 • Za pomoč pokličite na dežurno številko Komunale Kranj, ki je navedena na parkomatih, blagajnah in na vstopno-izstopnih terminalih na vstopu ali izstopu v območje za pešce. S parkirnimi napravami se lahko upravlja tudi na daljavo.

 

Upravljalec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.

Dežurna številka: 030 610 450