Parkirišča

Parkirišča v lasti Mestne občine Kranj upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Komunala Kranj ima v najemu in upravljanju tudi parkirišči »Stara Sava« in »Delavski dom«.

 

Na parkiriščih, kjer je parkiranje plačljivo, uporabniki parkirnino lahko plačajo z gotovino, s parkirno kartico Mestne občine Kranj, mobilnimi telefoni (SMS ali aplikacija ParkMeWise) ali plačilno-kreditnimi karticami, ki so navedene na parkomatu (vsi parkomati nimajo možnosti plačila s plačilno-kreditno kartico).

 

 

Parkirna kartica

Uporabnik lahko s posamezno parkirno kartico izdano s strani Mestne občine Kranj pridobi pravico brezplačnega parkiranja.

S parkirno kartico lahko vsak dan brezplačno parkirate, vendar največ enkrat dnevno:

 • eno uro na parkirišču »Občina«, na parkirišču »Brioni«, na parkirišču »Delavski dom« in na parkirnih mestih na »Mladinski« in »Stritarjevi ulici« in
 • dve uri na parkirišču »Sejmišče«.

Poleg brezplačnega eno ali dvournega parkiranja na zgoraj navedenih parkiriščih, vam kartica omogoča plačevanje parkirnine na parkiriščih, kjer je parkiranje plačljivo. Parkirno kartico imate vedno pri roki, tako vam ne bo potrebno npr. iskati ustreznih kovancev ali uporabljati mobilnega telefona za plačevanje parkirnine. Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja, npr. 1 ura.  

 

Parkirna kartica Mestne občine Kranj velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.

 

Parkirno kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, pri avtomatu pred stavbo Mestne občine Kranj ali pri Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu 2 v Kranju.

 

 

Parkirišča za kratkotrajno parkiranje do 2 uri v coni 1

 • parkirišče »Občina«, pred stavbo Mestne občine Kranj
 • parkirišče »Brioni«,  na ploščadi Brioni
 • parkirišče »Delavski Dom«, Slovenski trg 6,7

 

Prva ura na parkiriščih za kratkotrajno parkiranje je brezplačna s parkirno kartico Mestne občine Kranj, vendar največ enkrat dnevno. Vsaka nadaljnja ura je 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

 • parkirišče »Globus 1« in parkirišče »Globus 2«, med Delavskim domom in Globusom
  Parkirnina za eno uro znaša 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

 

Parkirišča za dolgotrajno parkiranje v coni 2

 • parkirišče »Jelenov klanec« (Ljubljanska cesta)


Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkirišče je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci z dovolilnico ali imetniki abonmajev.

 

 • parkirišče »Huje – zunanje« (Likozarjeva ulica)


Prvi dve uri parkiranja s parkirnim listkom sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 

 •  parkirišče »Gorenjska banka », poševna parkirna mesta pred Gorenjsko banko (Bleiweisova ulica)


Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 

 • parkirišče »Zdravstveni dom« za zapornico (Kidričeva cesta)


Prva ura parkiranja je brezplačna. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 

 • parkirišče »Huje za zapornico«


Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico ali imetniki abonmajev.

 

 • parkirišče »Čebelica« za zapornico (Cesta 1. maja)

Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.

 

 • parkirišče Sejmišče

 

S parkirnim listkom je prva ura parkiranja brezplačna. S parkirno kartico Mestne občine Kranj sta prvi dve uri parkiranja brezplačni, vendar največ enkrat dnevno.

Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na »Mladinski« in »Stritarjevi ulici«


Prva ura parkiranja s parkirno kartico Mestne občine Kranj je brezplačna, vendar največ enkrat dnevno.

Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na »Gregorčičevi ulici«

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na »Cesti Staneta Žagarja«

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki abonmajev.

 

Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

 

Parkirišča v najemu in upravljanju Komunale Kranj

Komunala Kranj upravlja  parkirišče »Stara Sava« (Gregorčičeva ulica), ki je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela:

 

Zgornji del parkirišča Stara Sava

Prva ura parkiranja je brezplačna. Nadaljnja ura je 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro.

Parkirnina se ne zaračunava na dela proste dneve.

 

Spodnji del parkirišča Stara Sava je namenjen:

 • abonentom, cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 33 EUR na mesec. V primeru neupravičenega vstopa, se ne glede na čas parkiranja, zaračuna cena enodnevnega parkiranja v znesku 8 EUR.
 • postajališču za avtodome, opremljeno s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Dnevno parkiranje za avtodome je 8 EUR, cena vode - enkratno polnjenje je 0,50 EUR/40 l  in priklop na elektriko 0,20 EUR/1kWh. 

 

 

Parkirni abonma

Na spodnjem delu parkirišča »Huje za zapornico«, na parkirišču »Sejmišče« ter »Zdravstveni dom«  in na parkirnih mestih na »Mladinski ulici«, »Stritarjevi ulici«, »Gregorčičevi ulici« in na »Cesti Staneta Žagarja« je možno pridobiti parkirni abonma. Ker je število mesečnih abonmajev omejeno, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. Vlogo za parkirni abonma lahko oddate na elektronski naslov abonma@komunala-kranj.si ali na spletni strani https://dovolilnice.kranj.si. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje v tej podconi. Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni 2 znaša 40 EUR, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 400 EUR.

 

 

Vstop v staro mestno jedro Kranj

Komunala Kranj upravlja tudi z vstopno - izstopnim sistemom v staro mestno jedro Kranja, ki je območje za pešce in kjer velja naslednji režim parkiranja:

 

 • dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj;
 • dovoljenje za enkraten vstop je 5 EUR. Ta vam omogoča parkiranje na parkirnih mestih v starem mestnem jedru do 2 uri od vstopa. Plača se predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce;
 • dovoljenje za dnevni dostop je 10 EUR. Ta vam omogoča večkratni vstop z vozilom v staro mestno jedro v 24 urah od prvega vstopa. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur od vstopa. Plača se predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.

 


Če pride do težav ali potrebujete pomoč, pokličite na dežurno številko Komunale Kranj, ki je navedena na parkomatih, blagajnah in na vstopno – izstopnih terminalih na vstopu ali izstopu v območje za pešce . S parkirnimi napravami se lahko upravlja tudi na daljavo.

 

 

Kontakt

Upravljalec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.

Dežurna številka: 030 610 450

 

 

Vozni redi: